Category Archives: FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI

>HORMONLAR, HORMON ÜRETEN BEZLER, HORMON ÜRETEN BEZLERİN ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ

> Hipofiz Bezi Beynin taban kısmında bulunan nohut büyüklüğünde bir bezdir A- Büyüme hormonu B-Tiroit uyarıcı hormon C- Adrenal hormon (böbrek üstü) D- Metabolizmayı düzenleyen 5 çeşit hormon. Kemiklerin ve genel olarak vücudun büyümesini kontrol eder. Tiroit bezinin çalışmasını kontrol … Okumaya devam et

ASİT ÇEŞİTLERİ, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, HORMON ÜRETEN BEZLER, HORMON ÜRETEN BEZLERİN ÖZELLİKLERİ, HORMONLAR içinde yayınlandı | Yorum bırakın

>HAREKET, HAREKET FORMÜLLERİ, HAREKET ÇEŞİTLERİ, HAREKET NEDİR, ÖZELLİKLERİ, YÖRÜNGE

> Hareket: Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesidir. Oturduğumuz yerden duvarda asılı olan saate baktığımızda saat bize göre hareket etmiyor. Ancak saatin yelkovanına baktığımızda 12 rakamının üzerindeki yelkovanı beş dakika sonra 1 rakamının üzerinde görürüz. … Okumaya devam et

ÖZELLİKLERİ, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, HAREKET, HAREKET ÇEŞİTLERİ, HAREKET FORMÜLLERİ, HAREKET NEDİR, YÖRÜNGE içinde yayınlandı | 1 Yorum

>GÖZ HASTALIKLARI, GÖZ KUSURLARI, ÖZELLİKLERİ

> Göz Kusurları Göz, görüntüyü ağ tabaka(retina) üzerine normal olarak düşürebiliyorsa bu göze normal (emetrop) göz denir. Ancak merceğin normal göz uyumunu sağlayamaması veya gözün yuvarlaklığının bozulması durumlarında göz kusurları ortaya çıkar. Göz kusurları şunlardır; 1� Miyop 2� Hipermetrop 3� … Okumaya devam et

ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, GÖZ HASTALIKLARI, GÖZ KUSURLARI içinde yayınlandı | 1 Yorum

>GÖRME, NASIL GÖRÜRÜZ, GÖRME NASIL GERÇEKLEŞİR

> Cisimden gelen ışık ışınları, saydam tabaka, ön oda ve göz bebeğinden geçtikten sonra, göz merceğine gelir. İnce kenarlı mercek olan göz merceği, ışınları birbirine yaklaştırarak kırar ve cismin gerçek görüntüsünü ağ tabakadaki sarı benek üzerinde ters olarak meydana getirir. … Okumaya devam et

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, GÖRME, GÖRME NASIL GERÇEKLEŞİR, NASIL GÖRÜRÜZ içinde yayınlandı | Yorum bırakın

>GÖZ, GÖZÜN ÖZELLİKLERİ, GÖZÜN TABAKALARI

> -Işığa duyarlıdır. -Kafatasının göz çukuruna yerleşmişlerdir. -Gözü dıştan kaşlar, kirpikler, göz kapakları ve gözyaşı korur. -Dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşmuştur. 1) Sert tabaka: Bağ dokudan yapılıdır. Gözü dış etkilerden korur ve gözün şeklinin bozulmasını önler. Rengi parlak beyazdır. … Okumaya devam et

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, GÖZ, GÖZÜN ÖZELLİKLERİ, GÖZÜN TABAKALARI içinde yayınlandı | Yorum bırakın

>FOTOSENTEZ, FOTOSENTEZİN ÖZELLİKLERİ, FOTOSENTEZİN ÖNEMİ

> Canlılar büyüyüp gelişebilmek için çeşitli besin maddelerine gereksinim duyar. İnsanlar ve hayvanlar kendi besinlerini kendileri ya­pamazlar, hazır besinle beslenirler. Hazır besinle beslenen canlılara tü­ketici (heterotrof) denir. Yeşil bitkiler kendi besinlerini kendileri ya­par. Kendi besinini yapan canlılara üretici (ototrof) denir. … Okumaya devam et

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, FOTOSENTEZ, FOTOSENTEZİN ÖNEMİ, FOTOSENTEZİN ÖZELLİKLERİ içinde yayınlandı | Yorum bırakın

>ENERJİ, ENERJİ ÇEŞİTLERİ, KİNETİK ENERJİ, POTANSİYEL ENERJİ, ÖZELLİKLERİ

>İş yapabilme yeteneğine enerji denir. (E) ile gösterilir. Skaler bir niceliktir. Doğada; ışık, ısı, mekanik, kimyasal nükleer ve elektrik gibi çeşitleri vardır. Bütün bu enerjiler doğada iki ayrı şekilde bulunur. 1) Kinetik Enerji 2) Potansiyel Enerji Kinetik Enerji: Hareket halindeki … Okumaya devam et

ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ, ENERJİ, ENERJİ ÇEŞİTLERİ, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, KİNETİK ENERJİ, POTANSİYEL ENERJİ içinde yayınlandı | 1 Yorum

>HORMONAL SİSTEM, ENDOKRİN SİSTEMİ, HORMONAL SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ, GÖREVLERİ,FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI

> İnsandaki salgı bezleri üç çeşittir: 1- Dış Salgı Bezi: Kanallı bezler olup, salgılarını kanal aracılığıyla iletirler. Örneğin; tükürük, gözyaşı, ter bezleri gibi. 2- İç Salgı Bezi: Kanalsız bezler olup, salgılarını direk kana verirler. Salgılarına hormon denir. 3- Karma Bez: … Okumaya devam et

BEYİNCİĞİN GÖREVLERİ, ENDOKRİN SİSTEMİ, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI, HORMONAL SİSTEM, HORMONAL SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ içinde yayınlandı | Yorum bırakın

>ELEMENT, BİLEŞİK VE KARIŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

> Element Saf maddelerdir. Kendine özgü öz kütlesi vardır. Fiziksel veya kimyasal yöntemlerle basit maddelere ayrışmaz. Homojendir. Kendilerine özgü E.N, K.N vardır. Yapıtaşı atomdur. Aynı cins atomlardan oluşur. Sembolle gösterilir. Bileşik Saf maddelerdir. Kendine özgü öz kütlesi vardır. Kimyasal yöntemlerle … Okumaya devam et

BİLEŞİK VE KARIŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI, ELEMENT, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI içinde yayınlandı | Yorum bırakın

>ELEMENT, ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, ELEMENT ÇEŞİTLERİ, ELEMENT SEMBOLLERİ

> Elementler uluslar arası bilim dünyasında anlaşılması için latin alfabesine göre adlandırılıp kullanılırlar. Her defasında elementlerin adlarını kullanmak yerine de bu adların ilk harfleri tercih edilir ve bunlara sembol denir. Kısacası elementler sembollerle gösterilir. Tabloda ilk 20 elementin, numaraları, adları … Okumaya devam et

ELEMENT, ELEMENT ÇEŞİTLERİ, ELEMENT SEMBOLLERİ, ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ, FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONU ANLATIMI içinde yayınlandı | Yorum bırakın