>10. SINIFLAR I. DÖNEM COĞRAFYA DERSİ II. YAZILI SINAVI

>1. Yanda nüfus piramidi verilen ülkede görü­len en önemli özellik hangisidir?
A) Doğumlar kontrolsüzdür.
B) Doğum ve ölüm oranları azdır.
C) Okur-yazarlık oranı yüksel-mektedir.
D) Kişi başına düşen milli gelir azdır.
E) Ekonomisi tarıma dayalıdır.

2. Yandaki nüfus piramidi ülkemize aittir.(1990 yılı)

Bu piramitten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Okur – yazar oranı yüksektir. B) Çocuk ölümleri azalmaktadır.
C) Doğum oranı azalmaktadır. D)Kadın -erkek nüfusu hemen hemen dengelidir.
E) 70 yaş ve üzeri nüfus grubunun oranı azdır

3. Yanda Dünya haritası üzerinde işaretli alanlardan hangilerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu söyle­nemez?
A) I ve II B) III ve V
C) I ve III D) II ve IV
E) IV ve V

4. I- Karışık ormanlar II- İğne yapraklı Ormanlar
III-Tundralar IV- Geniş yapraklı Ormanlar
Yukarda bitki kuşaklarının enleme göre, Ekvatordan kutuplara doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) II-III-I-IV B) I-II-III-IV C) III-II-IV-Iı D) IV-I-II-III E) I-III-IV-II

5. “Daima yeşil yapraklı olan ve sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğudur. Yabani zeytin, Zakkum, Keçiboynuzu bilinen bitki türleridir. 600–1000 mm arası yağış alan yerlerde yaygındır.”
Yukarda bazı özellikleri verilen bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maki B) Tayga C) Muson ormanları D) Tundra E) Yağmur ormanları

6. Yanda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim bölgesinin bitki ve toprak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
Toprak Bitki örtüsü
A) Tundra Tayga
B) Terra rossa Maki
C) Çernezyom Çayır
D) Podzol İğne yapraklı orman
E) Laterit Geniş yapraklı Orman

7. Toplam nüfusu en az olan kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya B) Avrupa C) Afrika D) Avustralya E) K.Amerika

8. Yandaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangi ikisinde aynı doğal bitki örtüsüne rastlanır?
A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I ve IV
E) II ve V

9. Aşağıdakilerden hangisi bir gölün sularının tatlı, acı, tuzlu ve sodalı olmasında en az (dolaylı)etkili olan faktördür?
A) Göl çevresinde görülen iklim özellikleri
B) Gölün bulunduğu zeminin yapısı
C) Gölün gideğeninin olup olmaması
D) Gölün bulunduğu yerin ortalama yükseltisi
E) Fazla akarsu ile beslenip beslenememe durumu

10. I.Yamaç kaynağı II.Karstik kaynak III.Gayzer kaynak
IV. Tabaka kaynağı V. Fay kaynağı
Yukarıdaki kaynaklardan hangisi ya da hangilerinin suları genelde soğuktur?
A) I-II-IV B) III -V C) I- II – V D) III -IV E) I- II -III

11. Yandaki Haritada numara-landırılmış Okyanuslar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Atlas Hint Büyük
B) Büyük Atlas Hint
C) Büyük Hint Atlas
D) Atlas Büyük Hint
E) Hint Büyük Atlas

12. Kolay eriyebilen(Kalker,Alçı taşı v.b) kayaçların yaygın olduğu yerlerdeki erime çukurlarında oluşmuş göllere ………. Göller denir.
Yukarda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Volkanik B) Buzul C) Tektonik D) Karstik E) Alüvyon set

13. Andezit aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi ile aynı gurupta yer alır?
A) Granit B) Bazalt C) Kum taşı D) Elmas E) Tabeşir

14. Aşağıdakilerden hangisi sürekli ve fazla göç alan bölgelerde yaşanan olumsuz bir durum değildir?
A) Çarpık ve plansız kentleşmenin yaşanması
B) Yeşil alan ve park alanlarının yetersiz kalması
C) Hava ve gürültü kirliliğinin artması
D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
E) Sanayide işçi açığının artması

15. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma – çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır.
Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?
A) Çöller B) Kutup altı bölgeler C) Ekvatoral ormanlar
D) Dağların yüksek kesimleri E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri

16.Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının sonuçlarından değildir?
A) İşsizliğin artması B) Kalkınma hızının düşmesi
C) Çocuk ölümlerinin azalması D) İç ve dış göçlerin artması
E) Demografik (Nüfusa bağlı) yatırımların artması

17.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun hızla artmasının nedenlerinden değildir?
A) Eğitim seviyesinin yükselmesi
B) Nüfusun katlanarak çoğalması(Bileşik faiz)
C) Tıp alanındaki gelişmelerle salgın hastalıkların önlenmesi
D) Beslenme şartlarının iyileşmesi
E) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinden birisidir?
A) Doğum oranlarının fazladır B) Ortalama yaşam süresi kısadır.
C) Doğal nüfus artışı fazladır. D) Çocuk ve genç nüfus oranı azdır
E) Nüfus dağılışı önemli ölçüde doğal etkenlere bağlıdır

19. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?
A) Ülkenin nüfus miktarını belirlemek
B) Sanayi tesislerinin bölgelere dağılımını belirlemek
C) Nüfusun cinsiyet gruplarına dağılımını belirlemek
D) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
E) Nüfusun meslek gruplarına dağılımını belirlemek

20. “1991 yılında Bosna-Hersek savaşında bu ülkeden ülkemize yaklaşık 25 000 Boşnak göç etmiştir. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu bu insanlara ülkemiz kucak açmıştır.”
Yukarda anlatılan göçün nedenleri hangi gruba girer?
A) Sosyal nedenler B) Ekonomik nedenler C) Doğal nedenler
D) Mübadele E) Siyasal nedenler

21. Aşağıdakilerden hangisi Nüfus dağılışını etkileyen Beşeri faktörlerden birisi değildir?
A) Sanayi B) Tarım C) Su durumu D) Ulaşım E) Turizm

22. Aşağıdaki durumların hangisinde, bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
A) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
B ) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
C ) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
D ) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
E ) Taban suyu seviyesi yüksekse
23. Yanda sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Bu iklim bölgesinin iklim özellikleri, Toprak oluşumu ve bitki toplulukları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitki örtüsü bozkır(step) dır.
B) En fazla yağış ilkbahar mevsimindedir.
C) En yüksek sıcaklık Temmuz dadır.(20°C)
D) Yıllık sıcaklık farkı çok fazladır. (yaklaşık 25°C)
E) Toprak oluşumunda kimyasal çözülme çok yaygındır
24. Aşağıdakilerden hangisi tarihte yaşanan Türk göçlerine örnek değildir?
A) 4. yüzyılda Orta Asya’dan Sibirya’ya yaşanan göçler
B) 1492 Yılında İspanyadan Anadolu’ya yaşanan göçler
C) 1071 den sonra Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göçler.
D) 1923 Yılından sonra Yunanistan’dan Türkiye’ye yapılan göçler
E) 1571 den sonra Kıbrıs adasına Anadolu’dan yaşanan göçler
25. Aşağıdakilerden hangisi göç veren bölgelerde görülen itici faktörlerden değildir?
A) İş imkânlarının az olması
B) Ulaşım ağının gelişmemiş olması
C) Nüfus artışının fazla olması
D) Eğitim-sağlık hizmetlerin iyi olmaması
E) Madenlerin fazla olmaması

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup süre 40’dır.

Ercan ÇELİK
Coğrafya Öğretmeni

Bu yazı 10. SINIFLAR I. DÖNEM COĞRAFYA DERSİ II. YAZILI SINAVI, Coğrafya, Coğrafya derleri, Coğrafya Yazılıları, yazılı soruları içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s