>Bulmaca sözlüğü z

>Zaç yağı,sülfirik asit.:KARABOYA
Zakkum : AĞI AĞACI
Zakkumdan elde edilen ve tansiyon düşürücü olarak kullanılan bir alkaloit.:REZERPİN
Zakkumgillerden,rutubetli yerlerde yetişen,parlak mavi renkli bir çiçek.:CEZAYİRMENEKŞESİ
Zaman bilimi.:KRONOLOJİ
Zaman zaman ortaya çıkan alkoliklik. : DİPSOMANİ
Zaman, vakit (yerel sözcük). : ADAR
Zaman,mevsim,çağ,sıra,vakit.:HENGAM
Zamana göre değişen bir büyüklüğün değişimlerini görüntülemeye ve böylece bir gösterim elde etmeye olanak veren aygıt.:OSİLOSKOP
Zamansız,uygun zamanda olmayan. : NAGAH
Zambakgillerden bir kır bitkisi,mahmur çiçeği.:ÇİĞDEM
Zambakgillerden bir süs bitkisi.:SARISABIR
Zambakgillerden, beyaz renkli ve güzel kokulu bir çiçek. : SÜMBÜLTEBER
Zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli ve tırmanıcı bir bitki. : SAPARNA
Zambakgillerden,anayurdu Orta Amerika olan bir süs bitkisi.:NOLİNA
Zambakgillerden,beyaz çiçekli bitkinin kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz. : ÇİRİŞ
Zambakgillerden,güzel kokulu,beyaz renkli bir çiçek: SÜMBÜLTEBER
Zambakgillerden,soğanından ilaç olarak yararlanılan bir takım maddeler elde edilen bir bitki.:ADASOĞANI
Zambiya ve Malavi’nin para birimi. : KVAÇA
Zambiya’nın başkenti. : LUSAKA
Zamir. : ADIL
Zamklı cila. : LIKA
Zar yerine yedi tane deniz hayvan kabuğu ile oynanan , bazı kuralları damayı andıran eski bir oyun. : PEÇİÇ
Zar ile oynanan kumar.:BARBUT
Zar yerine yedi tane deniz hayvanı kabuğuyla oynanan bir oyun.:PEÇİÇ
Zar,duvar,çeper.:CİDAR
Zarar görmüş,zarara uğramış.:MUTAZARRIR
Zararlı bir bitki./Koyunlarda görülen bir hastalık. : KARAMUK
Zarf-fiil,bağ-fiil,gerundium.:ULAÇ
Zarif,kibar,çalımlı,güzel giyinmiş,yakışıklı.:KOSTAK
Zarif,küçük,sevimli. : MİNYON
Zarsı yumurta kesesi.:EFİPİ
Zatülcenp. : SATLICAN
Zatürree.: PNÖMANİ : BATAR
Zayıf düşmüş hayvanların derilerinin altında yaşayan ve hastalanmalarına neden olan bir tür kurtçuk.:OKRA
Zayıf ve cılız.Güçsüz. : ENEZE:DEBİL:HIRA
Zayıf, cılız, hastalıklı anlamında yerel sözcük. : IRKI
Zayıf,çelimsiz,etsiz.: LAGAR
Zayıflama ya da zayıflatma anlamında eski sözcük. : IZAF
Zeamenhof tarafından ortaya atılan yapay dil.:ESPERANTO
Zebercet taşı.: PERİDO
Zehir. : SEM
Zehiriyle ünlü olmasına karşın insanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü.:TARANTULA
Zehirlemek,ağılamak.: OTALAMAK
Zehirli bir bitki türü.:BALDIRAN
Zehirli bir örümcek cinsi. : AKALAR
Zehirli bir örümcek türü.:BÖ
Zehirli bir örümcek. : KARADUL
Zehirli iğnesi olan bir tür iri yaban arısı.:EŞEKARISI
Zehirsiz,çok güçlü büyük bir yılan.:PİTON
Zeka geriliğinin ileri bir şekli.,doğuştan ahmak,aptal. : İDİOT:MORON
Zeka. : ANLAK
Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.:HEBENNEKA
Zeki,anlayışlı,akıllı kimse.: FEHİM
Zen Budacılığında rahip adaylarının meditasyon eğitiminde kullanılan kısa ve çelişkili önerme yada soru.:KOAN
Zen düşünmenin ereği olan ruhsal uyanış.: SATORİ
Zencefile yakın uyarıcı nitelikler taşıyan bir bitki.:ZERUMBET
Zencefilgillerden,sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki ve bu bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu.:KAKULE
Zenci.:NEGRO
Zengin bir karışım göndererek otomobil motorunun daha kolay çalışmasını sağlayan yardımcı düzenek. : JİKLE
Zengin bir kadının yardımcısı olan,onun ,işlerini yapan kadın.:NEDİME
Zengin erki şeklinde bir yönetim biçimi.:PLÜTOKRASİ
Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan,onların bir takım işlerini gören kimse,kahya.:KETHÜDA
Zengin,varlıklı.:GÖNÇ
Zengin. : VARSIL
Zeravent’de denilen ve kökleri halk hekimliğinde kullanılan sarılgan bitki.:LOĞUSA OTU
Zerdüşt dininde Ahura Mazda’nın oğlu olan ateş tanrısı. : ATAR
Zerdüşt dininde Ahuramazda’nın yarattığı ikiz ruhlardan yalanın,karanlığın ve ölümün yanında yer alan.:EHRİMEN
Zerdüşt dininde ateş tanrısı.:ATAR
Zerdüşt dininde en yüce tanrı ,iyilik tanrısı.:AHURAMAZDA
Zerdüşt dininin kutsal kitabı.:AVESTA
Zerdüşt takviminde yılın sekizinci ayı.:ABAN
Zevk ve eğlenceye düşkün,uçarı.: SEFİH
Zeytin biçiminde,beyaz unlu,tadı mayhoş bir yemiş. : İĞDE
Zeytingillerden beyaz,eflatun veya pembe renkte,güzel kokulu çiçekleri olan bir bitki.:LEYLAK
Zeytingillerden beyaz,kırmızı yada sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık.:YASEMİN
Zeytingillerden bir ağaç ve bu ağacın beyaz,eflatun veya pembe renkte,güzel kokulu çiçekleri.:LEYLAK
Zeytingillerden,kerestesi sert ve değerli bir ağaç.:DİŞBUDAK
Zeytinin sıkılıp yağı alındıktan sonra geriye kalan küspesi. : PİRİNA
Zeytinyağı çıkaran kimse. : ZEYTAN
Zeytinyağı,soğan ve maydanozla yapılan bir tür fasulye salatası.:PİYAZ
Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve rendelenmiş domates ile yapılan garnitür.:PROVANÇALE
Zeytinyağlı bir yemek.: FAVA
Zıplama, sıçrama. : RAKADAN
Zırh veya silah.:CEBE
Zırhlı bir başlık türü. : MİĞFER
Zırhlı hayvan.: TATU
Zırhlı taşıyıcı. : KARİYER
Zırnık,sıçanotu gibi adlar da verilen zehirli bir element.:ARSENİK
Zihin açıklığı. : FATANET:FİTNAT
Zihin.:AN
Zihinde beliren soru. :İSTİFHAM
Zihinsel özür yaratan kalıtsal bir hastalık.:FENİLKETONÜRİ
Zihinsel özürlü.:MONGOL
Zikreden,anan. Tekkelerde ayinde ilahi okumakla görevli hanende. : ZAKİR
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. : TEF
Zimbabwe’nin başkenti. : HARARE
Zimbabwe’nin eski adı.:RODEZYA
Zina eden kadın,fahişe.:ZANİYE
Zina işleyen. : ZANİ
Zincir halkalı yada zincirden yapılmış gem. : İREŞME
Zincirden yular veya ayak kösteği.:KEŞEN
Zincirleme tamlamalar, seciler, yabancı mecazlar, Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü eski düz yazının XVII. Yüzyılda yaşamış en güçlü temsilcisi olan Osmanlı yazarı. : NERGİSİ
Zincirleme.:MÜTESELSİL
Zirve, doruk. : ŞAHİKA
Zona. : HERPES ZOSTER
Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu. : AMANİ
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir şelale.:GÜNEŞLİ
Zoolojide (Macacus) olarak tanımlanan , güneydoğu Asya’da yaşayan kuyruklu bir maymun türü. : MAKAK
Zoolojide (Temnodon altator) olarak tanımlanan , lüfer balığının küçüğüne verilen ad.:ÇİNAKOP
Zoolojide (Okapia johnstoni) olarak tanımlanan , geviş getirenlerden , Kongo’da bataklık ormanlarda yaşayan , gövdesi kızıl kestane renginde , bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan. :OKAPİ
Zoolojide (Anopheles maculipennis) olarak tanımlanan,sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek.:ANOFEL
Zoolojide (Apteryx australis) olarak tanımlanan ,kanatları küt olduğu için uçamayan,bacakları güçlü,Yeni Zelanda’da yaşayan bir kuş.:KİVİ
Zoolojide (Athene noctua) olarak tanımlanan,baykuşgillerden,Avrupa,Asya ve Kuzey Afrika’da yaşayan bir kuş. : KUKUMAV
Zoolojide (Balaena mistycetus) olarak tanımlanan,uzunluğu 20 m ağırlığı 200 ton olan,yağı ve çubukları için avlanan memeli hayvan,kadırga balığı.:BALİNA
Zoolojide (Belone belone ) olarak tanımlanan,uskumrugillerden,40-60 cm boyunda,vücudu silindir biçiminde,gaga gibi ince,uzun,sivri ağızlı bir balık. : ZARGANA
Zoolojide (Bos grunnieus) olarak tanımlanan,Tibet’te,Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan,kılları uzun öküz türü.:YAK
Zoolojide (Bubo bubo) olarak tanımlanan,baykuşgillerden,orman,dağ ve kayalıklarda yaşayan,uzunluğu 65 cm,sırtı koyu kahverengi bir kuş türü.:PUHU KUŞU
Zoolojide (Buteo buteo) olarak tanımlanan,kartalgillerden,50-55 cm uzunluğunda,Avrupa ve Asya’nın dağ,orman ve çalılıklarda yaşayan yırtıcı bir kuş.:ŞAHİN
Zoolojide (Camelus) olarak tanımlanan,geviş getiren memelilerden,boynu uzun,sırtında bir veya iki hörgücü olan,yük taşımakta kullanılan hayvan. : DEVE
Zoolojide (canis familiaris grajus hibernicus) olarak tanımlanan,genellikle tavşan avında kullanılan,uzun bacaklı,çekik karınlı,çok çevik bir köpek cinsi.:TAZI
Zoolojide (Capra hircus) olarak tanımlanan,geviş getirenlerden,eti-sütü-derisi ve kılı için yetiştirilen,memeli evcil bir hayvan.:KEÇİ
Zoolojide (carcinus) olarak tanımlanan,kabukluların ön ayaklılar alt takımından,eti için avlanan,pavuryaya benzer küçük su hayvanı.:ÇAĞANOZ
Zoolojide (Carduelis cardelis) olarak tanımlanan,serçegillerden,başında ve boynunda kırmızı sarı tüyler bulunan,güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş.:SAKA
Zoolojide (Cavia porcellus) olarak tanımlanan,bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı,Hint Domuzu. : KOBAY
Zoolojide (corvus) olarak tanımlanan kanatları geniş,tüyleri kara renkte,tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş.:KARGA
Zoolojide (Delphinus) olarak tanımlanan,ılık ve sıcak denizlerde sürüler halinde yaşayan,boyları 3 m’ye kadar erişebilen memeli deniz hayvanı. :YUNUS
Zoolojide (Dentex vulgaris) olarak tanımlanan,izmaritgillerden,Akdeniz’de yaşayan,pullu,eti beğenilen bir balık.:SİNARİT
Zoolojide (Eguus asinus) olarak tanımlanan,atgillerden,binek ve hizmet hayvanı.:EŞEK
Zoolojide (Elephas primigenius) olarak tanımlanan,filgillerden,dördüncü zamanda Avrupa ve Asya’da yaşamış olan,şimdi ancak fosili bulunan iri,kıllı bir hayvan.:MAMUT
Zoolojide (Elephas) olarak tanımlanan,Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan çok iri,kalın derili hayvan.:FİL
Zoolojide (Erinaceus europaeus) olarak tanımlanan,uzunluğu 25-30 cm olan,sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan.:KİRPİ
Zoolojide (Eurigaster integriceps) olarak tanımlanan,yarım kanatlılardan,yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan esmer renkli,zararlı böcek.:SÜNE
Zoolojide (Felis domesticus) olarak tanımlanan köpek dişleri iyi gelişmiş,kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabani,küçük memeli hayvan. :KEDİ
Zoolojide (Fulica atra) olarak tanımlanan,gri kızıl karışımı tonda benekli veya çizgili tüyleri olan bir kuş.:SU TAVUĞU
Zoolojide (Gallus) olarak tanımlanan,sülüngillerden,eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı.:TAVUK
Zoolojide (Lemur) olarak tanımlanan Madagaskar adasında sık rastlanan,uzun kuyruklu,yumuşak tüylü bir memeli primat. : MAKİ
Zoolojide (Loligo vulgaris) olarak tanımlanan mürekkep balığının bir türü.:KALAMAR
Zoolojide (Mugil cephalus) olarak tanımlanan,orta büyüklükte,çok pullu,küt başlı,gümüş renkte,beyaz etli bir balık. : KEFAL
Zoolojide (Mugil surmulletus) olarak tanımlanan,barbunyaya benzeyen bir balık.:TEKİR
Zoolojide (mus) olarak tanımlanan,sıçangillerden,küçük vücutlu,kemirgen,memeli hayvan.:FARE
Zoolojide (Ovis aries hispanica ) olarak tanımlanan,uzun,çok ince,beyaz ve bol tüylü yapağısından dokumacılıkta yararlanılan bir koyun cinsi. : MERİNOS
Zoolojide (Ovis aries) olarak tanımlanan,geviş getirenlerden,eti sütü yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan. : KOYUN
Zoolojide (Palemye sarda) olarak tanımlanan,iri palamut balığına verilen ad.:TOPİK
Zoolojide (parus ater) olarak tanımlanan,serçegillerden,gagaları dişli,zararlı böcek ve kurtlarla beslenen,güzel sesli bir kuş.:İSKETE
Zoolojide (Pelecanus onocrotalus) olarak tanımlanan,pembeye çalan beyaz tüylü,kanatları gri renkli,alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş,kaşıkçı kuşu.:PELİKAN
Zoolojide (Phoca) olarak tanımlanan,etçiler takımının fokgiller familyasından,1-2 m boyunda,postu değerli,memeli deniz hayvanı,ayı balığı.:FOK
Zoolojide (Pulex) olarak tanımlanan,insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan,iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan küçük,asalak böcek.:PİRE
Zoolojide (Python) olarak tanımlanan,boagillerden,Afrika ve Asya’da yaşayan,zehirsiz,çok güçlü ve büyük bir yılan. İTON
Zoolojide (Raja clavata) olarak tanımlanan,köpekbalıklarından,sırtında büyük dikenleri olan,kuma gömülü olarak yaşayan bir balık.:VATOZ
Zoolojide (Rhinoceros inducus) olarak tanımlanan,sıcak ülkelerde yaşayan,burnunun üstünde bir veya iki boynuzu bulunan,kalın derili,saldırıcı bir hayvan.:GERGEDAN
Zoolojide (Scorpio) olarak tanımlanan,sıcak ve nemli yerlerde yaşayan kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli bir iğnesi olan böcek.:AKREP
Zoolojide (serranus cabrilla) olarak tanımlanan,Akdeniz’de yaşayan,alaca kırmızı renkli beyaz etli,orta büyüklükte bir balık. : HANİ
Zoolojide (Tapirus) olarak tanımlanan,Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan,2 m uzunluğunda,kısa hortumlu bir hayvan türü.:TAPİR
Zoolojide (tetraste bonasia olarak tanımlanan,orman tavuğugillerden,eti için avlanan,ormanlarda yaşayan bir kuş. : ÇİL
Zoolojide (Trutta faris) olarak tanımlanan,soğuk ve duru sularda yaşayan,eti turuncu ve lezzetli,250 gr olan 2 kg’a kadar gelen bir tatlı su balığı.:ALABALIK
Zoolojide (Turdus merula) olarak tanımlanan,tüyleri kara,meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş.:KARATAVUK
Zoolojide (Ursus arctos) olarak tanımlanan memelilerin etobur takımından,beş parmaklı,tabanlarına basarak yürüyen,yurdumuzda boz türü bulunan,iri gövdeli hayvan.:AYI
Zoolojide (vespertilio) olarak tanımlanan,ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş,vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı iskeletleri hafif yapılı,uçabilen memeli hayvan.:YARASA
Zoolojide dişi hayvan.:MARYA
Zoolojide kuyruklular.: URODEL
Zoolojide,birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluğa verilen ad.:KOLONİ
Zor,çetin,karmaşık.:MUDİL
Zorba.:CEBERRUT.:MÜSTEBİT
Zorla alma.:GASP
Zorla getirme.:İHZAR
Zorlama,bir işi zorla yaptırma.:ZECİR
Zorlama,zorunda bırakma.:İCBAR
Zorlayıcı sebep.:FORSMAJÖR
Zorlayıcı,zorlayan,yasaklayan.:ZECRİ
Zorlu ve ezici güç.:SATVET
Zorlu,katı,şiddetli.: YEĞİN
Zorunluluk.:ISTIRAR
Zulümler,haksızlıklar,kıyımlar.:MEZALİM
Zurnalarda,kamış düdüğün bulunduğu lüleye takılan yuvarlak plaka.:AVURTLAK
Zurnalı ve tulumlu bir çalgı.:GAYDA
Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü. : SİPSİ
Zümrüde benzer değerli bir taş. : ZEBERCET
Züppe. : DANDİ: SNOP
Zürriyetsiz,kısır.:EBTER

Bu yazı Bulmaca sözlüğü, Bulmaca sözlüğü z, z içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s