>Bulmaca Sözlüğü ü

> -Ü-

Ücretle çalışan kimse.:ECİR
Ücretli Osmanlı askeri.:KAPIKULU
Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek.: SACAYAK
Üç Bergama Kralının ortak adı. : ATTALOS
Üç boyutlu sinema tekniği.:SİNERAMA
Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni. : FOA
Üç katlı bir balık ağı. : DİFANA
Üç telli bağlama.:YONGAR
Üç telli bir Rus sazı.:BALALAYKA
Üç telli ve perdesiz Japon lavtası. : SAMİSEN
Üç veya daha çok direği bulunan gemilerde arka direk. : MİZANA
Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip. : TİRNELE
Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda.:EVERE
Üçüncü jeolojik çağın,memelilerin oluştuğu dönemi.:EOSEN
Üçüncü Selimin şiirlerinde kullandığı mahlas.:İLHAMİ
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.:FANFAR
Üflemeli bir çalgı. : KEN : KENA
Üflemeli bir çalgı.:KORNO.:ZURNA
Üflenerek çalınan perdesiz çalgı.:BORAZAN
Ülkeler. :MEMALİK
Ülser hastalığına verilen bir başka ad.:KARHA
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.:LİSANS
Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi.:EKLESİL
Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden,yönetiminden,öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse. : REKTÖR
Ünlü Yüzölçümü : 2 milyon km2 dir.
Nüfus : 90 milyon insanın yaşar
Başkenti : MEXICOCITY

Meksikad… ** . ** Tamamı için linke tıklayın” jquery1238583543781=”8″ href=”http://ansiklopedi.bibilgi.com/Meksika”>Meksikalı ressam.( 19. yüzyıl | ”’20. yüzyıl”’ | 21. yüzyıl
1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | ”’1907”’ | … ** . ** Tamamı için linke tıklayın” jquery1238583543781=”9″ href=”
http://ansiklopedi.bibilgi.com/1907″>1907-1954 yılları arasında yaşamış, ilkel görünümlü,keskin hatlı ve parlak renkli kendi portreleriyle tanınmış, yaşam öyküsü sinemaya da aktarılmıştır).:FRİDA KAHLO
Ünlü,soylu. : ANGIN
Üreteç. : JENERATÖR
Ürkme.,insandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi. : REM
Ürkü. : PANİK
Ürünün üzerindeki fiyat etiketi. : BARKOT
Üst bitken. : EPİFİT
Üst derinin en dış tabakası.:KORUN
Üstü galeta unu veya rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemekler için kullanılan sözcük.:OGRATEN
Üstü toprakla örtülü saman yığını. : NODA
Üstün nitelikte kadın sanatçı. : DİVA
Üstünde hamur açılan,yemek yenilen tahta.:YASTAĞAN
Üstünde oturulan,yatılan,içi yünle,pamukla doldurulmuş döşek.:ŞİLTE
Üstüne kıyma,kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide.: LAHMACUN
Üstünkörü bir biçimde,geçici olarak onarma.:MERAMET
Üstünlük taslayan.:FODUL
Üstünlük. : FAİKİYET
Üşengeç. : ERİNCİK
Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük. : PANE
Üzeri kırmızı parafinle kaplanan bir tür peynir.:EDAM
Üzeri kırmızı,parafinle kaplı bir tür peynir. : EDAR
Üzeri meşin,halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin bölümü.:KALTAK
Üzerinde atlayarak ve sıçrayarak çeşitli hareketler yapılan,çelik yaylar üzerine gerilmiş bez ve bu bez üzerinde yapılan spor. : TROMBOLİN
Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal.:ÇOTANAK
Üzerinde değişik renkler bulunan. : EBRULİ
Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. : AVARA
Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü.:SET
Üzerinde gür ot biten,toprağı nemli düzlük.:ÇAYIR
Üzerinde kitap okunan,yazı yazılan,bazıları açılıp kapanabilen alçak,küçük masa.:RAHLE
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan,oldukça büyük bir tür cep saati.:PİRYOL
Üzerinde maden dövülen,çelik yüzeyli,demir araç.:ÖRS
Üzerinde ölü yıkanan kerevet,salacak. : TENEŞİR
Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık.:SÜMEN
Üzerinde yazıt veya kabartmalar bulunan dikilitaş. : STEL
Üzerine rayların yerleştirildiği , yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri. : TRAVERS
Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık.:ARMUDİYE
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar,çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.:GERGEF
Üzerine rayların yerleştirildiği,yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri.:TRAVERS
Üzerine resim yapılan bez. : TUAL
Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya.: GLASE
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan sedir.:KEREVET
Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisi. : RAK
Üzerleri noktalarla işaretli, dikdörtgen biçiminde, 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun.:DOMİNO
Üzerleri noktalı 28 dikdörtgen taşla oynanan bir oyun.:DOMİNO
Üzülme,üzüntü.:TEESSÜR
Üzüm bahçesi. : BAĞ
Üzüm kütüğü.: TAK
Üzüm suyunun damıtılmasından elde edilen rakı,pirinç rakısı: ARAK
Üzüm taşımaya yarayan tahta kap.. : MAHRA
Üzüm yetiştiren.:BAĞCI
Üzüntü dert anlamında yerel sözcük. : GADA
Ücretle çalışan kimse.:ECİR
Ücretli Osmanlı askeri.:KAPIKULU
Üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek.: SACAYAK
Üç Bergama Kralının ortak adı. : ATTALOS
Üç boyutlu sinema tekniği.:SİNERAMA
Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni. : FOA
Üç katlı bir balık ağı. : DİFANA
Üç telli bağlama.:YONGAR
Üç telli bir Rus sazı.:BALALAYKA
Üç telli ve perdesiz Japon lavtası. : SAMİSEN
Üç veya daha çok direği bulunan gemilerde arka direk. : MİZANA
Üç veya daha çok sayıda halat telinden elle örülerek yapılmış kısa ip. : TİRNELE
Üç veya dört yaşına kadar olan dişi manda.:EVERE
Üçüncü jeolojik çağın,memelilerin oluştuğu dönemi.:EOSEN
Üçüncü Selimin şiirlerinde kullandığı mahlas.:İLHAMİ
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra.:FANFAR
Üflemeli bir çalgı. : KEN : KENA
Üflemeli bir çalgı.:KORNO.:ZURNA
Üflenerek çalınan perdesiz çalgı.:BORAZAN
Ülkeler. :MEMALİK
Ülser hastalığına verilen bir başka ad.:KARHA
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.:LİSANS
Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi.:EKLESİL
Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden,yönetiminden,öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu kimse. : REKTÖR
Ünlü Meksikalı ressam.( 1907-1954 yılları arasında yaşamış, ilkel görünümlü,keskin hatlı ve parlak renkli kendi portreleriyle tanınmış, yaşam öyküsü sinemaya da aktarılmıştır).:FRİDA KAHLO
Ünlü,soylu. : ANGIN
Üreteç. : JENERATÖR
Ürkme.,insandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi. : REM
Ürkü. : PANİK
Ürünün üzerindeki fiyat etiketi. : BARKOT
Üst bitken. : EPİFİT
Üst derinin en dış tabakası.:KORUN
Üstü galeta unu veya rendelenmiş peynirle kaplanarak fırına verilen yemekler için kullanılan sözcük.:OGRATEN
Üstü toprakla örtülü saman yığını. : NODA
Üstün nitelikte kadın sanatçı. : DİVA
Üstünde hamur açılan,yemek yenilen tahta.:YASTAĞAN
Üstünde oturulan,yatılan,içi yünle,pamukla doldurulmuş döşek.:ŞİLTE
Üstüne kıyma,kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide.: LAHMACUN Üstünkörü bir biçimde,geçici olarak onarma.:MERAMET
Üstünlük taslayan.:FODUL
Üstünlük. : FAİKİYET
Üşengeç. : ERİNCİK
Üzeri ekmek kırıntısıyla kaplanmış yiyecekler için kullanılan sözcük. : PANE
Üzeri kırmızı parafinle kaplanan bir tür peynir.:EDAM
Üzeri kırmızı,parafinle kaplı bir tür peynir. : EDAR
Üzeri meşin,halı gibi şeylerle kaplanmamış olan eyerin bölümü.:KALTAK
Üzerinde atlayarak ve sıçrayarak çeşitli hareketler yapılan,çelik yaylar üzerine gerilmiş bez ve bu bez üzerinde yapılan spor. : TROMBOLİN
Üzerinde bir çok fındık dalı bulunan dal.:ÇOTANAK
Üzerinde değişik renkler bulunan. : EBRULİ
Üzerinde döndüğü milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. : AVARA
Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü.:SET
Üzerinde gür ot biten,toprağı nemli düzlük.:ÇAYIR
Üzerinde kitap okunan,yazı yazılan,bazıları açılıp kapanabilen alçak,küçük masa.:RAHLE
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan,oldukça büyük bir tür cep saati.:PİRYOL
Üzerinde maden dövülen,çelik yüzeyli,demir araç.:ÖRS
Üzerinde ölü yıkanan kerevet,salacak. : TENEŞİR
Üzerinde yazı yazmaya,arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık.:SÜMEN
Üzerinde yazıt veya kabartmalar bulunan dikilitaş. : STEL
Üzerine rayların yerleştirildiği , yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri. : TRAVERS
Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık.:ARMUDİYE
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar,çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.:GERGEF
Üzerine rayların yerleştirildiği,yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri.:TRAVERS
Üzerine resim yapılan bez. : TUAL
Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya.: GLASE
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan sedir.:KEREVET
Üzerine yazı yazılan tabaklanmış ceylan derisi. : RAK
Üzerleri noktalarla işaretli, dikdörtgen biçiminde, 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun.:DOMİNO
Üzerleri noktalı 28 dikdörtgen taşla oynanan bir oyun.:DOMİNO
Üzülme,üzüntü.:TEESSÜR
Üzüm bahçesi. : BAĞ
Üzüm kütüğü.: TAK
Üzüm suyunun damıtılmasından elde edilen rakı,pirinç rakısı: ARAK
Üzüm taşımaya yarayan tahta kap.. : MAHRA
Üzüm yetiştiren.:BAĞCI
Üzüntü dert anlamında yerel sözcük. : GADA

Reklamlar
Bu yazı ü, Bulmaca sözlüğü, Bulmaca Sözlüğü ü içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s