>300 soruda genel külltür

>Soru 1- Emevi Devletinin yıkılmasından sonra, İslam devletinin başına geçen hanedann adıdır. 750- 1258 tarihleri arasında etkin olmuştur. Aynı hanedan 1261’den 1571 yılına kadar da Mısır’da halifelik yapmışlardır. Bu hanedanın adı nedir?
CEVAP- ABBASİLER

Soru 2- Dört halife devrinden sonra kurulan saltanatın adıdır. Bu saltanatın adı nedir?
CEVAP- EMEVİLER

Soru 3- Yeniçeri ocağı hangi Osmanlı padişahı tarafınddan kapatılmıştır?
CEVAP- 2.MAHMUT

Soru 4- Batı Anadolu’nun ve Yunanistan’ın eski büyük şehirlerinde din, ticaret ve yönetim merkezlerinin bulunduğu büyük meydanlara ne isim verilirdi?
CEVAP- AGORA

Soru 5- Konik yada piramit çatılı yuvarlak veya köşeli mezar kulesinin adı nedir?
CEVAP- KÜMBET

Soru 6- Celali ayaklanmasını bastırmakla ün kazanan Hırvat asıllı vezirin adı nedir?
CEVAP- KUYUCU MURAT PAŞA

Soru 7- 1. Dünya Savaşından sonra, vatana saldıran düşmanı yurttan çıkarmak için direnişe geçen milli gücün adı nedir?
CEVAP- KUVAYİ MİLLİYE

Soru 8- İspanya’da kurulmuş olan Endülüs Emevi devletinin başkenti neresidir?
CEVAP- KURTUBA

Soru 9- Osmanlı Devletini korumak ve Mısır sorununu çözmek amacıyla İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında yapılan dörtlü antlaşmanın adı nedir? (1840 yılında yapılmıştır.)
CEVAP- LONDRA ANTLAŞMASI

Soru 10- Osmanlı Padişahı Kanuni’nin katıldığı son seferin adı nedir?
CEVAP- ZİGETVAR ZAFERİ

Soru 11- İstanbul’da Beşiktaş ile Ortaköy arasında yer alan Osmanlı Devlet konutunun adı nedir?
CEVAP- YILDIZ SARAYI

Soru 12- Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı 1792 yılında yapılan antlaşmanın adı nedir?
CEVAP- YAŞ ANTLAŞMASI

Soru 13- Fransız ihtilalinden sonraki tarihi dönemin adı nedir?
CEVAP- YAKIN ÇAĞ

Soru 14- Eski Türklerde hükümdar anlamına gelen kelime nedir?
CEVAP- YABGU

Soru 15- Amerika Birleşik Devletlerinin ilk devlet başkanının adı nedir?
CEVAP- GEORGE WASHINGTON

Soru 16- Osmanlı Devletinde Eflak ve Boğdan diye bildiğimiz yerlerin bugünkü adları nelerdir?
CEVAP- ROMANYA (EFLAK), MOLDOVA (BOĞDAN)

Soru 17- Vezir-i Azam’ın bugünkü karşılığı nedir?
CEVAP- BAŞBAKAN

Soru 18- Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve 17. yy. da inşa edilen göremli sarayın adı nedir?
CEVAP- VERSAİLLES SARAYI

Soru 19- Bir hükümdarın ölümünden sonra yerine geçmeye aday kişiye ne isim verilir?
CEVAP- VELİAHT

Soru 20- Osmanlı padişalarının imza yerine kullandıkları özel biçimi olan işaretinin adı nedir?
CEVAP- TUĞRA

Soru 21- Endülüs’ün fethinde yer alan ünlü komutanın adı nedir?
CEVAP- TARIK BİN ZİYAD

Soru 22- Tanzimant Fermanı hangi Osmanlı Padişahı zamanında ilan edilmiştir?
CEVAP- 1.ABDÜLMECİD

Soru 23- 1937 yılında Tikrit’te doğan Iraklı yöneticidir. 1. ve 2. Körfez savaşları o bahane edilerek yapılmıştır. Halkına zulmüyle tanınan dikdatörün bir diğer zulmüyse Halepçe’de binlerce masum insanın katledilmesidir. Bu katilitanıdınız mı?
CEVAP- SADDAM HÜSEYİN

Soru 24- Osmanlı Devletinde özellikle mali işlerde kullanılan ve güneş yılına göre düenlenmiş olan takvimin adı nedir?
CEVAP- RUMİ

Soru 25- 19. yy.da İtalya’da başlaan ve ”yeniden doğuş” anlamına gelen, Batı ve Orta Avrupa’da etkisini hızla gösteren sanat ve bilim harekatının adı nedir?
CEVAP- RÖNESANS

Soru 26- Son Osmanlı Padişahı kimdir?
CEVAP- SULTAN VAHDETTİN

Soru 27- Osmanlı Devleti ile Memlûklular arasında yapılan savaşın adı nedir?
CEVAP- RİDANİYE

Soru 28- Bütün Slav topluluklarını dış güçlerin, özellikle Osmanlı egemenliğinden kurtarmak için kurulmuş harekâtın adı nedir?
CEVAP- PAN İSLAVİZM

Soru 29- Devlet giderlerini karşılamak amacıyla Osmanlıda halktan onda bir oranında toprak ürünlerinden alınan vergiye ne ad verilirdi?
CEVAP- ÖŞÜR- AŞAR

Soru 30- Osmanlı Devleti’ndekendi isteğiyle padişahlık makamından çekilen ilk sultan kimdir?
CEVAP- 2.MURAT

Soru 31- İstanbul’un fethi çok çetin mücadelelerin akabiden gerçekleşmiştir. Fetih sonrası surlara Osmanlı bayrağını diken ya da surlara ilk çıkan Osmanlı eri kimdir?
CEVAP- ULUBATLI HASAN

Soru 32- Osmanlı Devleti’nde yürütmenin tepesinde padişah vardır. İdari mekânizmanın ikinci sorumlusu kimdir?
CEVAP- SADRAZAM

Soru 33- Kırım illeri hangi padişah tarafından fethedilmiştir?
CEVAP- FATİH

Soru 34- Lale Devri ile özdeşleşen ünlü sadrazamın adı nedir?
CEVAP- NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM

Soru 35- Osmanlı Devleti’nden ilk ayrılan ve devlet kurmuş olan halk kimdir?
CEVAP- YUNANİSTAN

Soru 36- 1.Murat hangi savaşta şehit edilmiştir?
CEVAP- 1.KOSOVA SAVAŞI

Soru 37- Osmanlı Devleti’nde en uzun süreyle kim padişahlık yapmıştır?
CEVAP- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Soru 38- Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra ”gazilik, mareşallik” ünvanı verilmiştir?
CEVAP- SAKARYA

Soru 39- Mudanya Mütarekesini Türkiye adna kim imzalamıştır?
CEVAP- İSMET PAŞA

Soru 40- Osmanlı Devleti’nde ilk palamento seçimleri hangi padişah zamanında yapılmıştır?
CEVAP- 2.ABDÜLHAMİT
(BOŞ BİR KAFA ŞEYTANIN ÇALIŞMA ODASIDIR (S.Similes).)

Soru 41- Osmanlılarda isyancılar tarafından öldürülen padişah kimdir?
CEVAP- 3.SELİM

Soru 42- T.C’nin üçüncü cumhurbaşkanı kimdir?
CEVAP- CELAL BAYAR

Soru 43- TBMM hükümetinin başka bir devletle imzaladığı ve varlığını kabûl ettirdiği ilk anlaşma hangisidir?
CEVAP- GÜMRÜ ANLAŞMASI

Soru 44- Preveze Deniz Savaşı hangi padişah zamanında kazanılmıştır?
CEVAP- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Soru 45- Batılıların ”Mavi Camii” adını verdikleri Sultanahmet Camii hangi padişah zamanında inşa edilmiştir?
CEVAP- 1.AHMED

Soru 46- Kıbrıs hangi Osmanlı Padişahı zamanında fethedilmiştir?
CEVAP- 2.SELİM

Soru 47- Kitab-ı Bahriye adı verilen Akdeniz kıyıları ve adaları gösteren kitabın müellifi kimdir?
CEVAP- PİRİ REİS

Soru 48- Devlet idaresi ile ilgili bilgileri ”Siyasetname” adlı bir kitapta derleyen meşhur Selçuklu vezirinin adı nedir?
CEVAP- NİZAM-ÜL MÜLK

Soru 49- 1473 tarihinde yapılan Otlukbeli Savaşı hangi iki devlet arasında oldu?
CEVAP- OSMANLI- AKKOYUNLU DEVLETİ

Soru 50- Sultan Adülhamit’in tahttan indirilmesinde hangi olayın büyük etkisi olmuştur?
CEVAP- 31 MART VAK’ASI

Soru 51- Osmanlı Devleti’nin Avrupa yakası veya Balkanlarda ki topraklarına ne isim verilir?
CEVAP- RUMELİ

Soru 52- Osmanlı Devleti’nin ilk kenti ve başkenti neresidir?
CEVAP- BURSA

Soru 53- Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda şiire olan düşkünlüğüyle de tanınmaktadır. Fatih’in şiir yazarken kullandığı mahlasın adı nedir?
CEVAP- AVNİ

Soru 54- Hatay kısa bir süreliğine de olsa bağımsız bir cumhuriyet olarak vücut bulmuştur. Hatay cumhuriyetinin ilk kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı kimdir?
CEVAP- TAYFUR SÖKMEN

(BİR KİTAP TAVSİYESİ ”DAR AĞACINDA ÜÇ FİDAN” ”NİHAT BEHRAM”)

Soru 55- Kunuri Savaşı hangi ülkenin bağımsızlığı için yapılmıştır?
CEVAP- KORE

Soru 56- Osmanlı devleti 1.Dünya Savaşı sonrası İttifak devletleri ile girdiği savaşı kaybetmiş ve itilaf devletleri ile tarihinin en kötü anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır?
CEVAP- MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI

Soru 57- Ülkemiz Nato’ya hangi yıl katılmıştır?
CEVAP- 1952

Soru 58- Anadolu Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?
CEVAP- YILDIRIM BAYAZİD

Soru 59- Rumeli Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?
CEVAP- FATİH SULTAN MEHMET

Soru 60- Avrupa ülkelerine ilk defa elçilik açan padişa kimdir?
CEVAP- 3.SELİM

Soru 61- Akka Kalesi’nde ünlü Fransız Genarali Napolyan’a mağlubiyet tattıran Osmanlı komutanı kimdir?
CEVAP- CEZZAR AHMET PAŞA

Soru 62- 2.Mahmud’un Yeniçeri ocağını kaldırdıktan sonra yerine kurulan askeri birliğin adı nedir?
CEVAP- ASAKİRİ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE

Soru 63- Çırağan Sarayı hangi Osmanlı Padişahı tarafından yaptırılmıştır?
CEVAP- SULTAN ABDÜLLAZİZ

Soru 64- Osmanlılarda potre ressamlarına ne isim verilirdi?
CEVAP- NİGARİ

Soru 65- Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır?
CEVAP- 2.MAHMUT

Soru 66- Mukaddes şehirlerimiz olan Mekke ve Medine’ye verilen ortak isim nedir?
CEVAP- HARAMEYN

Soru 67- 1868 yılında ilk Avrupai tarzda açılmış lise hangisidir?
CEVAP- GALATASARAY SULTANİSİ

Soru 68- Bugün kullanılan albay rütbesinin cumhuriyet öncesinde ki karşılığı nedir?
CEVAP- MİRALAY

Soru 69- 1986 yılında öldürülen İsveçin sevilen başbakanın adı nedir?
CEVAP- OLOF PALME

Soru 70- Osmanlı Devleti’nin ilk sadrazamının adı nedir?
CEVAP- ALAEDDİN PAŞA

Soru 71- Osmanlı Devleti’nin bugünkü temellerinin atldığı Söğüt ilçesi bugün hangi ilimize bağlıdır?
CEVAP- BİLECİK

Soru 72- Osmanlı Devleti’nin daimi ve ücretli ordusunun yaya olarak savaşan kısmı olup ”Kapıkulu Akeri” denen sınıfın en önemlive en mühim kısmına ne ad verilir?
CEVAP- YENİÇERİ

Soru 73- 1820- 1910 arasında yaşamış dünyanın en önemli hemşiresi olarak kabul edilir. İngiliz vatandaşıdır. Kırım Savaşı’nda yaralanan Osmanlı ve İngiliz askerlerinin tedavisi için büyük yararlıklar göstemiştir. Hemşirelik mesleğininde kurucusu sayılan bu hemşirenin adı nedir?
CEVAP- FLORANCE NIGHTINGALE

Soru 74- Eski Mısır hükümdarlarına Firavun denilirdi. Babil krallarına ne isim verilirdi?
CEVAP- NEMRUT

Soru 75- Hindistan’ın Agra kentinde ki ünlü Tac Mahal türbesini yaptıran hükümdarın adı nedir?
CEVAP- ŞAH CİHAN

Soru 76- Osmanlı’nın ilk resmi gazetesinin çıkması 2.Mahmut’un izni ile olmuştur. Bu ilk gazetenin adı nedir?
CEVAP- TAKVİM-İ VEKAYİ

Soru 77- 4 Nisan 1953 yılında Çanakkale Nara burnunda İsveç bandıralı bir sileple çapışarak batıp 81 denizcinin şehit olduğu Türk denizaltısının adı nedir?
CEVAP- DUMLUPINAR

Soru 78- Yazma kitapların başlıklarını, sayfa kenarlarını renkli ve altın yaldızlı nakışlarla süsleyen sanatçıya ne isim verilirdi?
CEVAP- MÜZEHHİB

Soru 79- İstanbul’da Divan yolundan Nuruosmaniye Camiisine giden yolun köşesinde bulunan antik sütun Roma’daki Apollon tapığından sökülüp getirilerek buraya dikilmiştir. Bu sütunun adı nedir?
CEVAP- ÇEMBERLİTAŞ

Soru 80- Nemçe Osmanlılarda hangi ülkeye verilen bir isimdir?
CEVAP- AVUSTURYA

(SANAT GERÇEĞİ KAVRAMAMIZI SAĞLAYAN YALANDIR! (PİCASSO))
Soru 81- Besarabya, Tuna ağızlarında ve Bulgaristan’da yaşayan Ortodoks, Hristyan Türklerine ne ad verilir?
CEVAP- GAGAVUZ

Soru 82- 1871 yılında kurulan Türk ilimler akademisinin adı nedir?
CEVAP- ENCÜMEN-İ DANİŞ

Bunları biliyorsunuz, biliyorsunuz, biliyorsunuuuuuz… Biraz”cık” GENEL KÜLTÜR!

Soru 83- İberik Yarımadasında bulununan iki ülkeden birisi Portekiz’dir. Diğer ülke hangi ülkedir?
CEVAP- İSPANYA

Soru 84- ”Şehname” adlı eser 60 000 beyitten oluşmaktadır. Bu dünya klasiği eserin sahibini hatırladınız mı?
CEVAP- FİRDEVSİ

Soru 85- Arap olmayanlara verilen isim nedir?
CEVAP- ACEM

Soru 86- Türkiye’nin ilk sivil bayan yolcu uçağı plotunun adını biliyor musunuz?
CEVAP- ALEV KILIÇKESER

Soru 87- Osmanlı Devleti’nde sadrazamlık binası, hükümet konağına ne isim verilirdi?
CEVAP- BABIALİ

Soru 88- Davut peygambere karşı savaşan devin adı nedir?
CEVAP- CALUT

Soru 89- Allah’ın 99 isminden birisi olup cebreden, zor kullanan azamet ve yücelik sahibi anlamına gelen isim hangisidir?
CEVAP- CEBBAR

Soru 90- Nobel ödüllerini İsveç hangi yılan beri dağıtmaktadır?
CEVAP- 1901

Soru 91- Demokrat parti iktidarına karşı düzenlenip, sonundaAdnan Menderes’in idamıyla sonuçlanan ihtilal kaç tarihinde olmuştur?
CEVAP- 1960

Soru 92- NATO’ya karşı kurulup Komünizmin çökmesiyle 1991’de dağılan paktın adını hatırladınız mı?
CEVAP- VARŞOVA

Soru 93- ABD vatandaşıdır. Ay’a ilkayak basan kişidir. Daha sonra müslüman olduğuna dair riayetler vardır. Bu astronot kimdir?
CEVAP- NEİL AMSTRONG

Soru 94- Güneş sisteminin en küçük ve Güneşe en yakın gezegendir. Eski adı Utarittir. Bu gezegeni biliyor musunuz?
CEVAP- MERKÜR

Soru 95- Osmanlı Devleti’ni batılı anlamda düzenleme dönemidir. 1876’da başlayıp bir takım değişikliklerle 1908 yılına kadar süren bu yenileşme döneminin adı nedir?
CEVAP- MEŞRUTİYET

Soru 96- Çürümekte olan karbonla maddeden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz gazın adı nedir?
CEVAP- METAN

Soru 97- 1475- 1564 tarihleri arasında yaşamış İtalyan heykeltraş, ressam ve mimarıdır. Bu kişiyi hatırladınız mı?
CEVAP- MİCHELENGELO

Soru 98- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan ulusal kitaplık, 16 Ağustos 1948’de Ankara’da açılmıştır. Bu kitaplığı hatırladınız mı?
CEVAP- MİLLİ KÜTÜPHANE

Soru 99- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının uluslararası statüsü ve Türkiye’nin boğazlar üzerindeki milli menfaatlerini belirleyen uluslararası anlaşmanın adı nedir?
CEVAP- MONTRÖ ANTLAŞMASI

Soru 100- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Yönetim merkezinin kısa adı nedir?
CEVAP- NASA

Soru 101- Sinir sistemimizi inceleyen bilim dalının adı nedir?
CEVAP- NÖROLOJİ

Sou 102- T.C’nin 7. Cumhurbaşkanı kimdir?
T.C’nin 8. Cumhurbaşkanı kimdir?
T.C’nin 9. Cumhurbaşkanı kimdir?
CEVAP- 7.Cumhurbaşkanımız: KENAN EVREN
8.Cumhurbaşkanımız: TURGUT ÖZAL
9.Cumhurbaşkanımız: SÜLEYMAN DEMİREL

Soru 103- Mısır’da Akdeniz ile Kızıl Deniz’i birbirine bağlayan deniz seviyesindeki su kanalının adı nedir?
CEVAP- SÜVEYŞ KANALI

Soru 104- Özbekistan’ın başkenti neresidir?
CEVAP- TAŞKENT

Soru 105- Bir olayın başlı başına bütünlük gösteren parçasına ne denir?
CEVAP- ANEKTOT

Soru 106- İlk Emevi halifesi Muaviye’nin oğlu kimdir?
CEVAP- YEZİD

(BİR KİTAP TAVSİYESİ: ”HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM” ”AHMED ÂRİF”)

Soru 107- Addis Ababa hangi ülkenin başkentidir?
CEVAP- ETİYOPYA

Soru 108- Müsümanların Medine’den önce ilk hicret ettikleri ülkenin adı nedir?
CEVAP- HABEŞİSTAN

Soru 109- Ağrı- Doğubeyazıt’ta bulunan Osmanlılardan kalma arayın adı nedir?
CEVAP- İSHAK PAŞA

Soru 110- Ortaçağ’da Anadolu şehirlerinde kurulan Türk esnaf locasının adı nedir?
CEVAP- AHİLİK

Soru 111- İnsanların ve nesnelerin ruhlar tarafından yönetildiğine inanılan dinsel görüşün adı nedir?
CEVAP- ANİMİZM

Soru 112- Hz. İsa’nın doğduğu yer kabul edilen Filistin topraklarındaki şehir hangisidir?
CEVAP- BEYTÜLAHM

Soru 113- Kur’an-ı Kerim’de ”Kadınlar Suresi” anlamına gelen sure hangisidir?
CEVAP- NİSA SURESİ

Soru 114- Cemiyet-ül Akvam adlı uluslararası örgütün bugünkü karşılığı nedir?
CEVAP- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Soru 115- Osmanlı döneminde Şura-yı Devlet denen adli kurumun bugünkü karşılığı nedir?
CEVAP- DANIŞTAY

Soru 116- Sebte boğazı olarak da bilinen iki kıtayı birbirinden ayıran boğazın adı nedir?
CEVAP- CEBELİ TARIK

Soru 117- Kopenhag hangi ülkenin başkentidir?
CEVAP- DANİMARKA

Soru 118- Osmanlı Devleti’nde ”Dahiliye Nezareti” diye bilinen bakanlığın bugünkü karşılığı nedir?
CEVAP- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Soru 119- Osmanlı Devleti’nde ”Hariciye Nezareti” diye bilinen bakanlığın bugünkü karşılığı nedir?
CEVAP- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞISoru 120- Yemekten ve içki çeşitlerinden anlayan, bunların tadına bakıp kanaat sahibiolabilen kişilere ne ad verilir?
CEVAP- GURME
Soru 121- Ülkemizde cumhurbaşkanının veto yetkisine sahip olmadığı yasa hangisidir?
CEVAP- GENEL BÜTÇE YASASI

Soru 122- 1905 yılına kurulan Galatasaray Futbol Klübünün ilk başkanı kimdir?

CEVAP- ALİ SAMİ YEN

Soru 123- Dünya kahve üretiminde birinci sırayı hangi ülke almaktadır?
CEVAP- BREZİLYA

Soru 124- ”Yahudi düşmanlığı” diye bilinen siyasi akımın adı nedir?
CEVAP- ANTİ SEMİTİZM

Soru 125- Antikçağdaki adı Dardanel olan yerleşim yerinin günümüzdeki adı nedir?
CEVAP- ÇANAKKALE

Soru 126- İstanbul Sultanahmette bulunan ve ses özellikleriyle yani akustiği çok iyi olmasından dolayı müzik topluluklarınca konser verdikleri mekân aynı zamanda da bir kilisedir. Bu kilisenin adı nedir?
CEVAP- AYA İRİNİ

Soru 127- İlk uluslararası FİFA kokartlı hakemimizin adı nedir?CEVAP- SULHİ GARAN

Soru 128- Puro üretimiyle tanınan Küba’nın başkenti neresidir?
CEVAP- HAVANA

Soru 129- Türk Ceza Yasası hangi ülkenin ceza yasası örnek alınarak yasalaştırılmıştır?
CEVAP- İTALYA

Soru 130- Türk Medeni Kanunu hangi ğlenin medeni kanunu örnek alınarak yasalaştırılmıştır?
CEVAP- İSVİÇRE

Soru 131- Kurtuluş Savaşını anlatan ”KURTULUŞ” adlı sinema filminin yönetmeni kimdir?CEVAP- ZİYA ÖZTAN

Soru 132- Cevat Şakir Karaağaçlı adlı şairimizin takma adı nedir?
CEVAP- HALİKARNAS BALIKÇISI

Soru 133- Türkiye’de kurulan ilk hidroelektirik santralinin adı nedir?
CEVAP- SARIYAR BARAJI

Soru 134- Ülkemizin kuzeydoğusunda dik yamaçlar üzerine kurulu bulunan, aynı zamanda Türkiye’nin Kafkasya’ya açılan bir kapısıda olan ilimiz?
CEVAP- ARTVİN

Soru 135- Osmanlı Devletinde padişahlıktan sonra en önemli idari makam sadrazamlıktır, yani başkanlık görevidir. Osmanlı Devletinde en uzun süre sadrazamlık yapan kişi kimdir?
CEVAP- SOKULLU MEHMET PAŞA

Sou 136-İlk kez 1964 yılında dağıtılan Antalya ”Altın Portakal Film Festivalinde” GURBET KUŞLARI adlı film ödül kazanmıştır. Bu filmin yönetmeni kimdir?
CEVAP- HALİT REFİĞ

Soru 137- Manas Destanı hangi millete aittir?
CEVAP- KIRGIZLAR

Soru 138- 1402 yılında yapılan ve Yıldırım Bayazid’in kaybettiği tarihi Ankara Savaşı hangi hükümdarla yapılmıştır?
CEVAP- TİMUR

Soru 139- Cumhuriyet ilanından sonra yapılan çalışmalardan biriside dilde yapılan değişikliklerdir. Atatürk tarafından dil ile ilgili teori geliştirilmiştir. Dil alanında yapılan bu teorinin adı nedir?
CEVAP- GÜNEŞ DİL TEORİSİ

Soru 140- Akdeniz’in büyük adalarından biri olan Sicilya Adası hangi ülkeye aittir?
CEVAP- İTALYA

Soru 141- Akdeniz’in büyük adalarından biri olan Korsika Adaso hangi ülkeye aittir?
CEVAP- FRANSA

Soru 142- 1911- 1922 yıllarında yapılan ve Türk- İtalya Savaşının sona ermesine sebep olan antlaşmanın adı nedir?
CEVAP- UŞİ ANTLAŞMASI

Soru 143- Tekfur kavramı Osmanlılar döneminde hangi milletin üst düzey yöneticilerine verilen bir isimdi?
CEVAP- BİZANS

Soru 144- Ülkemizde yayılan Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu kimdir?
CEVAP- YUNUS NADİ

Soru 145- Kaldıraç kuramını geliştiren ve mancınıklar yapan, suyun kaldırma kuvvetini keşfeden ünlü bilim adamı kimdir?
CEVAP- ARŞİMED

Soru 146- Almanların dünyaca ünlü destanlarının adı nedir?
CEVAP- NİBELUNGEN

Soru 147- Siyaha yakın koyu yeşil rengin adı nedir?
CEVAP- NEFTİ

Soru 148- Osmanlılarda ŞEHREMİNİ yönetici sınıfının günümüzde ki karşılığı nedir?
CEVAP- BELEDİYE BAŞKANI

Soru 149- Asya kıtasını Amerika kıtasından ayıran boğazın adı nedir?
CEVAP- BERİG BOĞAZI

Soru 150- Aziz İstanbul, Kendi Gökkubemiz adlı eserlerin sahibi olan şairimiz 1884- 1958 yılları arasında yaşamıştır. Türk şiirinin önde gelen isimlerinden olan bu şairimizi hatırladınız mı?
CEVAP- YAHYA KEMAL BEYATLI

Soru 151- 1941 yılında doğan ünlü piyanistimiz, çocuk yaşlarda görülen yeteneği üzerine, çıkarılan özel bir yasa ile devlet tarafından 1948 yılında Fransa’ya gönderilmiştir. Bu piyanistimizin adını hatırladınız mı?
CEVAP- İDİL BİRET

Soru 152- Dünya Sağlık Örgütü’nün kısa adı nedir?
CEVAP- WHO

Soru 153- Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kısa adı nedir?
CEVAP- UNO

Soru 154- Uluslararası Para Fonunun kısa adı nedir?
CEVAP- IMF

Soru 155- Uluslararası Çalışma Örgütünün kısa adı nedir?
CEVAP- ILO

Soru 156-Bolşevizmin kurucusu sayılan ünlü Rus liderin adı nedir?
CEVAP- LENİN

Soru 157- 1753 yılında Londra’da kurulan müze, dünyanın en zengin müzeerindendir. Tarihi bir çok eserin sergilendiği bu müzenin adı nedir?
CEVAP- BRITİSH MUSEUM

Soru 158- Buhara hangi ülkenin başkentidir?
CEVAP- ÖZBEKİSTAN

Soru 159- Kuğu Gölü adlı operanın da bestecisi olan ünlü Rus bestekârının adı nedir?
CEVAP- ÇAYKOVSKİ

Soru 160- 18. ve 19. yy arasına yaşamış bir hal ozanıdır. Torolarda yaşayan göçebe Türkmenlern Avşar boyundandır. Çukurova ve Orta Anadolu’da gezgin olarak yaşamıştır. ”Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.” dizei o günden bu güne pek çok eylemin belgesi olarak kullanılmaktadır. Bu halk ozanımızı tanıdınız mı?
CEVAP- DADALOĞLU
Soru 161- ”Düşünüyorum o halde varım” sözü hangi filozofa aittir?
CEVAP- DESCARTES

Soru 162- Divan-i Lügatüt- Türk, adlı Türk diliyle ilgili ansiklopedik sözlüklüktür. Türkçe’nin Arapça kadar zengin olduğunu kanıtlamak için 1072- 1074 yılları arasında Arapça olarak yazıldı. Bu tarihi eserin sahibi kimdir?
CEVAP- KAŞGARLI MAHMUT

Soru 163- Doğanın, toplumun ve düşüncenin kendi içinde ki karşıtların çatışması ve sürekli devinimleriyle değişime uğraması, delişme sürecine ne ad verilir?
CEVAP- DİYALEKTİK

Soru 164- Don Kişot hangi İspanyol yazarın romanı ve romana adını veren roman kahramanıdır?
CEVAP- CERVANTES

Soru 165- Mai ve Siyah adlı romanın yazarını tanıdınız mı?
CEVAP- HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

Soru 166- Orhun kitabelerinden daha eski olduğu rivayet olunan ve Sibirya’da bulunan Türkçe kitabelerinin adı nedir?
CEVAP- YENİSEY YAZITLARI

Soru 167- İlk Nobel Edebiyat ödülünü kazanan Fransız yazarın adı nedir? (1901 yılında)
CEVAP- SULLY PURUDHOMME

Soru 168- ”Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
eteklerinde bir güneş rengi yığın yaprak
ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak.
Sular sarardı… Yüzün perde perde olmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.”
Adlı kıtanın şairi olan edebiyatçımız Bağdat’ta dünyaya gelmiştir. Kimdir bu ”Merdiven” şiirinin şairi?
CEVAP- AHMET HAŞİM

Soru 169- TÜBİTAK diye bildiğimiz kurumumuzun açılımı nedir?
CEVAP- Türkiye Bilimler ve Tekik Araştırma Kurumu

Soru 170- Kiralık Konak, Yaban, Sodom ve Gomore, Milli Savaş Hikayeleri adlı eserlerin sahibi olan yazarımız kimdir?
CEVAP- YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Soru 171- 1918 yılında doğan öykü ve roman yazarımız, gazetecimiz. 1936 yılında Konya Lisesi’ni bitirdi. Milliyet, Tercüman, Yeni İstanbul gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü ve yazarlık yapmıştır. Öyküleri arasında; Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yok’tur; En bilinen romanı ise Küçük Ağa’dır. Bu yazarımızı tanıyabiliniz mi?
CEVAP- TARIK BUĞRA

Soru 173- Türkiye, 2008 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için ülke olarak milli ir politika yürüttüyse de başarılı olamamıştır. 2008 olimpiyatları hangi ülkede ve başkentinde düzenlenecektir?
CEVAP- ÇİN- PEKİN

Soru 174- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süreyle cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiren kişi kimdir?
CEVAP- ATATÜRK

Soru 175- Osmanlılarda Müslüman olmayan ahaliden alınan verginin adı nedir?
CEVAP- CİZYE

Soru 176- Eski Mısır krallarına ne isim verilirdi?
CEVAP- FİRAVUN

Soru 177- Keban, Atatürk ve Karakaya barajları hangi ırmağamızın üzerine inşa edilmiştir?
CEVAP- FIRAT NEHRİ

Soru 178- Fatih Gökmen yönetiminde 1911 yılında çalışmalarına başlayan Kandilli Rasathanesi 1982 yılında bir üniversiteye bağlanarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü adı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu enstitü hangi üniversitenin bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir?
CEVAP- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Soru 179- Para basılmasına ve savaş ilanına ülkemizin hangi kurumu karar vermektedir?
CEVAP- TBMM

Soru 180- Pediatri hangi hastalıkları inceleyen bilim dalıdır?
CEVAP- ÇOCUK HASTALIKLARI

Soru 181- Ortaçağ İngiltere’sinde zenginlerden alıp fakirlere vermesiyle ün salmış halk kahramanının adı nedir?
CEVAP- ROBİN HOOD

Soru 182- Tarihimizin en öneml klasik eserlerinden birisi olan ve bir ahlâk/ öğüt kitabı olan ”Hakikatler Eşiği” anlamına gelen Edip Ahmet’in eserinin adı nedir?
CEVAP- ATABETÜL HAKAYIK

Soru 183- Sumo güreşlerinde bir güreşçinin ulaşabileceği en yüksek derece hangisidir?
CEVAP- YOKURUZO

Soru 184- 1982 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi hangi ilimizi sınırları içerisindedir?
CEVAP- ANTALYA

Soru 185- Moskova,Rusya’nın başkenti olmasıa rağmen Moskovakadar meşhur olan meydanı ülkenin uzun tarhi geçmişini yansıtmakla beraber önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu ünlü meydanın adı nedir?
CEVAP- KIZILMEYDAN

Soru 186- Uzay bilimleriyle uğraşmak için bina edimiş ve özel cihazlarla donatılmış olan gözlem evlerine ne isim verilir?
CEVAP- RASATHANE

Soru 187- Kurtuluş Savaşımızın önemli ücadelelerinin yaşandığı bir şehirdir. 4- 11 Eylül 1919 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Kongre bu ilde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı şehri olmakla beraber aynı zamanda bir Selçuklu şehri de olan bu Anadolu kentimizin adı nedir?
CEVAP- SİVAS

Soru 189-Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine kimi vekil bırakmak zorundadır?
CEVAP- TBMM- MECLİS BAŞKANI

Soru 190- Trakya bölgemizde bulunan en uzun sıra dağların adı nedir?
CEVAP- ISTIRANCA

Soru 191- Yurdumuzun kuzeydoğusunda bulunan Trabzon ilinin Maçka ilçesine 18 km. uzaklıkta bulunan kayalara oyularak inşa edilmiş olan bir tarihi manastırdır. M.S. 474 yılında yapılmış olan bu manastırın freskleri yurt dışına kaçırılmıştır. Bu manastırın adı nedir?
CEVAP- SÜMELA

Soru 192- Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisidir. İslam’a giren yedinci kişidir. İslam adına ilk ok atan kişi olduğu da rivayet edilmiştir. Asab-ı Güzin’in büyüklerinden olan bu sahabe kimdir?
CEVAP- SA’D BİN EBİ VAKKAS

Soru 193- Merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlarından Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ilginç bir hukuki yargılama sonucunda idam edilmişlerdir. Bu büyük devlet adamları nerede edilmişlerdir.?
CEVAP- YASSIADA

Soru 194- Kırkpınar güreşleri hangi ilimizde yapılmaktadır?
CEVAP- EDİRNE

Soru 195- Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu bölgesine bağlayan geçidin adı nedir?
CEVAP- ZİGANA

Soru 196- Tarihte ”Karun Hazineleri” diye bilinen hazinenin sahibi kral hangi ülkenin kralıydı?
CEVAP- LİDYALILAR

Soru 197- Yıldırım Bayazid’e ”Yıldırım” lakabı hangi savaştan sonra verilmiştir?
CEVAP- NİĞBOLU

Soru 198- Balıkesir’e bağlı olan şifalı kaplıcalar hangi ilçe sınırlarındadır?
CEVAP- GÖNEN

Soru 199- 1984 yılında fırlatıldıktan iki dakika sonra inflak ederek, altı astronot ile bir öğretmenin ölümüyle sonuçlanan uzay mekiğinin adı nedir?
CEVAP- CHALLENER

Soru 200- 1977 yılında İngiltere’de başbakanlık koltuğuna oturarak uzun yıllar o makamda kalmış ve kendisine ”Demir Leydi” lakabı verilmiştir. Kimdir bu İngiltere başbakanı?
CEVAP- MARGARET THACHERSoru 201-Her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü Amerikalı bir kadın tarafından başlatılan kampanya ile geleneksel hale getirimiştir. Bu kutlama hangi yıl başlamıştır?
CEVAP-1907

Soru 202- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hangi yılda ulaşıma açılmıştır?
CEVAP- 1988

Soru 203- G-7 diye bilinen gelişmiş ülkelerden Uzakdoğu’da olanı hangisidir?
CEVAP- JAPONYA

Soru 204- Tarihi HATTUŞAŞ kalıntıları hangi ilimiz sınırları içerisindedir?
CEVAP- ÇORUM

Soru 205- Türkiye’nin ilk kadın valisinin adı nedir? (Bu valimiz daha sonra milletvekili de olmuştur.)
CEVAP- LALE AYTAMAN

Soru 206- Türkiye Birinci Futbol Liginde şampiyon olan takımımız hangisidir?
CEVAP- GALATASARAY

Soru 207- Halifelik kaç tarihinde kaldırılmıştır?
CEVAP- 1924

Soru 208- Halifelik hangi Osmanlı Padişahı tarafından uygulanmaya başlamıştır?
CEVAP- YAVUZ SULTAN SELİM

Soru 209- Hentbol oyunundaki ceza atışının adı nedir?
CEVAP 7 METRE ATIŞI

Soru 210- 1960 yılında yapılan askeri darbe hangi siyasi partinin iktidarına karşı gerçekleştirilmiştir?
CEVAP- DEMOKRAT PARTİ

Soru 211- Sovyet Rusya’sının, Glasnost ve Perestroika adlı politikalarını öne sürerek Sosyalizmin sonunu hazırlayan 1991 yılında iktidardan ayrılan Rus devlet adamı kimdir?
CEVAP- MİHAEL GORBAÇOV

Soru 212- Baş şehri ile aynı adı taşıyan, Afrika’nın ikinci büyük ülkesi olan, Akdeniz’de kıyısı olan Afrika ülkesinin adı nedir?
CEVAP- CEZAYİR

Soru 213- Türkiye Cumhuiyeti’nde uzunluk ölçü birimi olan metre resmen 1931 yılından önce ölçü birimini metrenin yerine hangi ölçü birimi kullanılmaktaydı?
CEVAP- ARŞIN

Soru 214- Kurtuluş Savaşımızda ”Sütçü İmam” diye bildiğimiz kahraman tarafından başlatılan mücadele örneği hangi ilimizde olmuştur?
CEVAP- KAHRAMANMARAŞ

Soru 215- Osmanlı Devletin’de, Divanın resmi yazılışlarını kaleme alan devlet memurlarına ne isim verilir?
CEVAP- KÂTİP

Soru 216- Sporun herhangi bir dalında, bir dereceye ulaşıp, bu dereceyi tekrarlamaya ne isim verilir?
CEVAP- EGALE

Soru 217- Türkiye EUROVİZYON şarkı Yarışmasında hangi yılda birinci oldu?
CEVAP- 2003

Soru 218- Maveraünnehir diye bilinen bölge Ceyhun ırmağının doğusu ile batısı arasındaki yerlerdir?
CEVAP- SEYHUN

Soru 219- Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günde yapılan bayramın adı nedir?
CEVAP- PASKALYA

Soru 220- Kutsal Kitabımız hangi İslam halifesi zamanında kitap haline getirilmiştir?
CEVAP- HZ. EBUBEKİR

Soru 221- Kutsal Kitabımız hangi İslam halifesi zamanında çoğaltılarak İslam beldelerine gönderilmeye başlamıştır?
CEVAP- HZ. OSMAN

Soru 222- 1984 yılında açılan ülkemizin ilk özel üniversitesinin adı nedir?
CEVAP-BİLKENT

Soru 223- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk cumhurbaşanı Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclis Başkanı Fethi Okyar’dır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı kimdir?
CEVAP- İSMET İNÖNÜ

Soru 224- Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı camilerdendir. Yükselme dönemi padişahlarından Kanuni adına yapılmış olup kendisinin ”kalfalık eserimdir” dediği caminin adı nedir?
CEVAP- SÜLEYMANİYE CAMİİ

Soru 224- Osmanlı Devletinde, medreselerde ve büyük camilerde ders veren görevlierin adı ne idi?
CEVAP- MÜDERRİS

Soru 225- Ünlü Fransız kimyacısı ve biyoloğu olan Pasteur’un bulduğu aşının adı nedir?
CEVAP- KUDUZ AŞISI

Soru 226- Her yıl 12 Mayıs’ta kutlanan ”Dünya Hemşirecilik Günü” hangi hemşire adına kutlanmaktadır?
CEVAP- FLORENCE NİGTİNGOLE

Soru 227- Madalyaların, paraların tarihi seyircileriyle ilgilenen ilim dalına ne denir?
CEVAP- NÜMİZMATİK

Soru 228- Ülkemizde ilk sigorta şirketi 1893 yılında kurulmuştur. Ülkemizde kurulan bu ilk sigorta şirketinin adı nedir?
CEVAP- OSMANLI SİGORTASI

Soru 228- Ülkemizde ilk sigorta şirketi 1893 yılında kurulmuştur. Ülkemizde kurulan bu ilk sigorta şirketinin adı nedir?
CEVAP- OSMANLI SİGORTASI

(BİR KİTAP TAVSİYESİ: “SU ÇÜRÜDÜ” “AHMET TELLİ”)

Soru 229- 1937 yılında ülkemiz, İran, Irak ve Afganistan ile dostluk ve işbirliği anlaşması imzalamıştır. Yapılan bu iş birliğin adı nedir?
CEVAP- SADABAT PAKTI

Soru 230- Ortaklarının bir bölümüne karşı alacaklarına sınrsız, bir bölümünün belirli bir sermayeyle sınırlı sorumlu olduğu ticari şirketlerin adı nedir?
CEVAP- KOMANDİT

Soru 231- İzmir’de alanıyla aynı adı taşıyan semttir. Adını alanda bulunan eski hükümet binasından almatadır. Alanda 1901 yılında Said Paşa tarafından yaptırılan saat kulesi ile 1754 yılında Mehmet Paşa’nın kızı Ayşe Hanımca inşa ettirilmiş bir de camii bulunmaktadır. Bu alanın adı nedir?
CEVAP- KONAK MEYDANI

Soru 232- Bir hastalık sırasında ortaya çıkan patolojik durumlardr. Asıl hastalık dışında belirtileri olan ve aynı zamanda kendi başına gelişen hastalk olayının adına ne isim verilir?
CEVAP- KOPLİKASYON

Soru 233- Gelenek ve törelere uymaya denir. Toplumsal çevrenin şartlarına, gizli ya da açık etki ve baskılara boyun eğerek bunları irdeleme gereği duymadan kabullenme eğilim ve öğretisine ne denir?

CEVAP- KONFORMİZM
(Kimse bile bile kötü değildir, her kötülük bilgi sanılan bir bilgisizlikten gelebilir (Socrates).)
Soru 234- Türk- İslâm edebiyatının ilk yazılı örneğidi. İdeal devlet yönetim sisteminin nasıl olması gerektiğini işler. Yazarı Yusuf Has Hacib olan bu eserin adını hatırlaya bildiniz mi?
CEVAP- KUTADGU BİLİG

Soru 235- Tıp alanında eserleri olan, yazdığı tıp kitabı Avrupa’da ders kitabı olarak okutulan , El Kanun Fit- Tıbb (Tıbbın Kanunları) eserinin sahibini hatırladıız mı?
CEVAP- İBN-İ SİNA

Soru 236- Lâle Devri Avusturya ile yapılan bir antlaşmayla başlamış ve Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu atlaşmanın adı nedir?
CEVAP- PASAROFÇA ANTLAŞMASI

Soru 237- Ömer Hayam’ın yazdığı şiir ölçüsünün adı nedir?
CEVAP- RUBAİ

Soru 238- Cumhuriyete karşı yapılan ayaklanmalardan teki Şeyh Said ayaklanmasıdır, diğeri nedir?
CEVAP- MENEMEN

Soru 239- Osmanlı Devleti’nde ilk iç borç hangi padişah zamanında alınmıştır?
CEVAP- 3.MUSTAFA

Soru 240- Osmanlı Devleti’nde Avrupa başkentlerine (Londra, Viyana, Paris, Berlin) daimi elçiler hangi padişah zamanında gönderimiştir?
CEVAP- 3.SELİM
Soru 241- Osmanlı Devleti’nde Avrupa’yı tanımak için geçici olarak ilk elçi Paris’e gönderildi. Lale Devri’nde gönderilen bu geçici elçilik hangi padişah zamanında olmuştur?
CEVAP- 3. AHMET

Soru 242- Tanzimant Dönemi’nde Anadolu’ya açılan ilk üniversite Darulfünün’dür. Bu üniversitenin şimdi ki adını biliyor musunuz?
CEVAP- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

(BİR KİTAP TAVSİYESİ: “20.yy TÜRK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ” “İLHAMİ SOYSAL”)

Soru 243- Gılgamış Destanı, Tufan Destanı, Tufan Efsanesi ve Yaradılış Destanı ünlü destanların sahibi olan devleti hatırladınız mı?
CEVAP- SÜMERLİLER

Soru 244- Tepeye doğru gidildikçe daralan üstüste bir çok platformdan oluşan (bunların tepede ki en küçüğünde bir tapınma odası yer alır) Mezopotamya kökenli bu dinsel yapı nedir?
CEVAP- ZİGGURAT

Soru 245- Eski Mısır’da kamıştan yapılan bir tür kâğıt olarak kullanılan bu kâğıdın ismini hatırladınız mı?
CEVAP- PAPİRUS

Soru 246- Bir çok siyasal topluluktan oluşan ve bu toplulukların üstünde yer alan devlet yapısına verilen isim nedir?
CEVAP- FEDERAL

Soru 247- Tek kişinin mutlak yönetimine ne denir?
CEVAP- MONARŞİ

Soru 248- Siyasal iktidarın bir kaç kişilik küçük bir grubun, bir ailenin veya sosyal bir sınıfın elinde bulunduğu yönetim şekline ne ad verilir?
CEVAP- OLİGARŞİ

Soru 249- Eski Türklerin dini Şamanizm’dir. Peki bu dinin din adamlarına ne isim verilir?
CEVAP- ŞAMAN

Soru 250- İlk Çağ’da kendi yasaları ile yönetilen bir veya bir kaç kentten oluşan devlet, kent, şehirlere ne ad verilir?
CEVAP- SİTE

Soru 251- Tasavvuf felsefesini benimseyen, tasavvufla ilgilenen kimseye ne denir?
CEVAP- SÛFÎ

Soru 252- Taş, mermer vb. gibi sert cisim üzerindeki oyma ve kabartma yazı, yazıtlara ne denir?
CEVAP- KİTABE

Soru 253- Tanrı’ya ve gerçeğe, akıl ve araştırma yolu ile değilde gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemciliğine ne ad verilir?
CEVAP- MİSTİSİZM

Soru 254- Kahramanlık ve yiğitlik konularıyla işgili olan dallara ne isim verilir?
CEVAP- EPİK

Soru 255- Meddah, otaoyunu, Karagöz, tiyatro gibi seyirlik anatlara ne isim verilir?
CEVAP- TEMAŞA SANATI

Soru 256- Orta Çağ Avrupası’nda kahraman kabul edilen kişilere ne isim verilir?
CEVAP- ŞÖVALVE

Soru 257- Kutsal bir yeri ziyaret etme. İslâm dininde Hac zamanı Kâbe’nin çevresini dönmek olarak adlandırılan olaya ne ad verilir?
CEVAP- TAVAF

Soru 258- İslâmiyette din gerçeğine akıl ve mantıkla değil, sezgi ile gönül yolundan varmayı eas tutan düşünce sistemine ne ad verilir?
CEVAP- TASAVVUF

Soru 259- Osmanlı Devleti’nde dini ve iktisadi özellikler taşıyan bir çeşit esnaf örgütüne verilen isim nedir?
CEVAP- LONCA

Soru 260- İslâm hukukunda yorumlama. Din bilginlerinin, dini bir konuda aynı düşünceye varmalarına ne isim verilir?
CEVAP- İCMA

Soru 261- Bir kimsenin devlet başkanlığı veya hüküdarlığını tanımaya ne isim verilir?
CEVAP- BİAT

Soru 262- Türklerde ölen kahramanlarının mezarlarının baş tarafına dikilen mezar taşı. Diğer bir anlamı ise; Türklerde, ölen kahramankarın öldürdükleri insan sayısın temsil eden taşa ne isim verilir?
CEVAP- BALBAL

(BİR KİTAP TAVSİYESİ: ”HARMAN” “YAVUZ BÜLENT BAKÎLER”)

Soru 263- İlk yarışmada dereceye giremeyen yalnız anılmaya değer verilen ödüle ne ad verilir?
CEVAP- MANSİYON

Soru 264- Hilal-i Ahmer’in bugünkü adı nedir?
CEVAP- KIZILAY

Soru 265- Avrupa Birliği’nin dönem başkanının süresi ne kadardır?
CEVAP- 6 AY

Soru 266- Bir sanat eserinin kopyası veya taklidine ne ad verilir?
CEVAP- RÖPRODÜKSİYON

Soru 267- Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sava ne denir?
CEVAP- DOGMA

Soru 268- Kur’an-ı Kerim’de inek sûresi olarak bilinen surenin Arapça adı nedir?
CEVAP- BAKARA SURESİ

Soru 269- Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey amaç, gaye, maksat, hedef ve … dır?
CEVAP- EREK

Soru 270- Dil, din,ırk mezhep ve sınıf ayrımı yapmadan tüm halkın devlet olanaklarından (kamusal olan) eşit olarak yararlanmasıdır. Cumhuriyetçilik ve Ulusçuluk ilkelrinin zorunlu bir soncudur. Bu Atatürk ilkemiz hangisidir?
CEVAP- HALKÇILIK

Soru 271- Din ve evlet işlerini birbinden ayrı yürümesi. toplumsal yönüyle din- vijdan özgürlüğüdür. Bu Atatürk ilkemiz hangisidir?
CEVAP- LAİKLİK

Soru 272- Eski Türklerde, hükümdar soyunun Gök Tanrı tarafından olağanüstü güçlerle donatıldığına inanılan inanca ne denir?
CEVAP- KUT

Soru 273- Türkiye Dünya üzerinde hangi kuzey enlemleri ve hangi doğu boylamları arasında bulunur?
CEVAP- 36-42 kuzey enlemleri, 26-45 doğu boylamları

Soru 274- 8850 metre yüksekliğinde dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen dağın adını hatırlayabildiniz mi?
CEVAP- EVERST

Soru 275- 30,365,000 km² lik yüzölçümü ile yeryüzünün ikinci büyük kıtasıdır. Uzunluğu kuzey- güney yönünde 8000 km, genişliği doğu- batı yönünde 7400 m.dir. Bu kıtayı hatırladınız mı?
CEVAP- AFRİKA
Soru 276- Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu ilk bilen kutsal rahibin adı nedir?
CEVAP- BAHİRA
Soru 277- İngilizce’de hindi ne demektir?
CEVAP- TURKEY

Bu yazı 300 soruda, 300 soruda genel külltür, BİLGİ YARIŞMASI, genel külltür, soru cevap, tarih sözlüğü, tarih soru cevap içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s