>Lise 3 Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

>Lise 3 Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

1.İngiltere’de olan Sanayi Devrimi Türkiye’de olsaydı ülkemizin ekonomik durumu şimdi ne yönde olurdu?

2.Sanayi Devrimi’ni oluşturan ham maddeler nelerdir?

3.İnsanların sosyoekonomik durumlarının turizmle ilişkisini açıklayınız.

4.Japonya’nın sanayi ülkesi halne gelmesini sağlayan unsurlar nelerdir?

5.Japonya’daki aktif yanardağı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Fuji

b.Klimanjaro

c.Akisade

d.Hotakadate

e.Kitadake

6.Termik santrallerin oluşturduğu atıklar nelerdir?Zararlarını açıklayınız.

7.Ekosistemdeki madde döngüsünde insanın rolü nedir?

8.Yenilenemeyen enerji kaynaklarının özelliği nedir?Örnekler vererek açıklayınız.

9.Sanayi Devrimi’nin doğal kaynaklara etkisi nasıl olmuştur açıklayınız

1-Ali Can, aldığı hikaye kitabının 54 sayfasını okumuştur.Kitabın sayfa sayısına baktığında ‘sini okuduğunu görmüştür. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? (7 Puan)

2-Annem bir markette fiyatı 300 ve 600 YTL olan iki üründen birer tane aldı. Markette tüm ürünlerde % 20 indirim yapılmaktadır. Annem markete kaç YTL ödemiştir? (7 Puan)

3- ℅45’i 1350 olan sayının %20 si kaçtır? (7 Puan)

4- Bir üretici 63 ton buğday üretmiştir. Bu buğdayın 49, tonunun kilosunu 500 ykr dan. Geriye kalan buğdayın tonunu ise 6000 YTL den satmıştır. Bu satıştan kaç YTL almış olur? (7 Puan)

5- 5 katlı bir apartman dairesinde her katta 4 oda, her odada 4 pencere ve her pencerede 4 cam varsa bu apartmandaki toplam cam sayısı kaçtır? (7 Puan)

6- Kenarları ardışık çift sayılardan oluşan bir üçgenin çevresi 84 cm olduğuna göre en uzun kenarı kaç desimetredir? (7 Puan)

7- Üç yazılının aritmetik ortalaması 83 olan bir öğrencinin karnesine notun 85 düşmesi için dördüncü yazılıdan en az kaç alması gerekir? (7 Puan)

8-Bir işyerinde 18 kişi her biri eşit miktarda içerek günde 90 litre su bitirmektedirler. İşten 7 kişi ayrılırsa günlük kaç litre su içilir? (7 Puan)9- 840 YTL’nin

“Bugünkü okulun eğitim amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları, bu amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez

Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkar edemez. Muhakkak ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar , iyi sanatçı… kısacası iyi vatandaş daha çok okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkmıştır ve çıkacaktır.”

1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplandırınız.

1. Okumanın en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyi vatandaş yetiştirmesi

B) İyi arkadaş kazandırması

C) İnsana üstünlük kazandırması

D) İnsanı kitaplara yaklaştırması

2. Bireylerin gelişmesinde ve milletlerin yükselmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) Eğiteme ayrılan alanların genişletilmesi

B) Kalkınmanın önemi ve gereği

C) Okumanın alışkanlık haline getirilmesi

D) Eğitim kurumlarının bakım ve onarımı

3. İyi memur, iyi işçi, iyi tüccar , iyi sanatçı… olmak daha çok neye bağlıdır?

A) Her zaman düzenli çalışmaya

B) Kitaplardan bol bol yararlanmaya

C) Ülkede meslek okullarının bulunması

D) İleri bir ülkede yaşamayı

4. Metne göre eğitim kurumları hangi amacın gerçekleşmesine çalışmaktadır?

A) Okumanın alışkanlık haline getirilmesine

B) Vatandaşın kalkınma ve yükselmesine

C) Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeme

D) İyi vatandaş yetiştirilmesine

5 . Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime yoktur?

A) bağrına taş basmak

B) aklı başından gitmek

C) boynu kıldan ince olmak

D) boylu boyunca uzanmak

6. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?

A) Korkuluk B) Kelebek

C) Sonbahar D) Kıyafet

7. Aşağıdaki cümlelerde altılı çizili kelimeler bitmiş bir eylemi mi, devam eden bir eylemi mi, yoksa gelecekte yapılacak bir eylemi mi belirttiğini boşluklara yazınız.

a. Ahmet yorgun argın okuldan eve döndü.

b. Keloğlanın annesi padişahın huzuruna çıkmış.

c. Eve doğru yürüyorum.

d. Bir ay sonra Sivas’a tatile gidecek.

e. Bu gün erkenden kalktım.

a. …………………………………………………..

b. …………………………………………………..

c. …………………………………………………..

d. …………………………………………………..

e. …………………………………………………..

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine anlamını değiştirmeyecek farklı kelimeler yazınız.

● Savaş uzun mücadelelerin ardından sona erdi.

………………………………………………

● Oğuzhan yanlış davranışlarından dolayı mahcup oldu.

………………………………………………

Babam sonunda beni bağışladı.

………………………………………………

● Onun bilgisinden hepimiz yararlandık.

……………………………………………….

Ulubatlı Hasan son nefesini verene kadar bayrağı bırakmadı.

………………………………………………

9. Bırak elinden sende baltayı,

Dağıt yeşilin özünü çekirdek çekirdek!

Kolay değil insanım, insanım demek!

Biraz da memleketi düşünmek gerek

Şiirde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Tabiatı korumaktan

B) Ağaçlandırmaya önem vermekten

C) İnsanları sevmekten

D) Ülke çıkarlarını düşünmekten

10. “O, çocuklarını düşünür, gece gündüz hep onlar için çalışırdı.” Cümlesinde geçen “o” ve “onlar” kelimeleri sırasıyla hangi varlıklar için kullanılmıştır?

A) baba – anne B) çocuklar – baba

C) baba – çocuklar D) çocuklar – anne

1) Aşağıdakilerden hangisi canlılar grubundan değildir?

a-hayvanlar b-bitkiler c-mikroskobik canlılar d-kayalar

2)Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkilerden birisi değildir?

a- papatya b-eğrelti otu c-kara yosunu d-ciğer otu

3)Çiçekli bir bitkide hangi kısım bulunmaz?

a-taç yaprak b-çanak yaprak c- tohum d-dişi organ

4)Bitkinin toprağa tutunmasını sağlayan,topraktaki su ve madensel tuzları alan ve gövdeye ileten bölümü hangisidir?

a-kök b-gövde c-yaprak d-çiçek

5)Bitkideki solunum,terleme ve besinlerin üretildiği kısım hangisidir?

a-çiçek b-yaprak c- gövde d-kök

6) Aşağıda bitki bölümü ve besini eşleştirmesinde hangisinde bir yanlışlık vardır?

a-Kök: Havuç,turp,pancar b- Gövde: Patates,lahana,marul

c-Çiçek(meyve) : Biber,domates,zeytin d-Yaprak :Pırasa,maydanoz,ıspanak

7)Bitkilerde üreme organı hangi kısımdır?

a-gövde b-çiçek c-yaprak d- kök

8) Aşağıdakilerden hangisi bitkidir?

a-mantar b-yosun c-penguen d-fok

9) Hangisi omurgalı hayvan değildir?

a-balıklar b-sürüngenler c- solucanlar d-kuşlar

10) Hayvan solunum organı eşleştirmesinde yanlış olan hangisidir?

a- Balık-solungaç b-Yılan- akciğer c-Böcek-deri d- Kuş- solungaç

11) Aşağıdaki grup ve üyesi eşleştirmesinde yanlış olan hangisidir?

a- Sürüngen: kaplumbağa b-Balık: istavrit c- Memeli: karga d-Yumuşakça: midye

12) Hangi hayvanın yavrusu kendine benzemez?

a-balina b-kurbağa c-tavuk d- tavşan

13)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi memeli hayvan değildir?

a- ahtapot b-fok c-yarasa d-kanguru

14) Kendi besinini kendi yapan canlı grubu hangisidir?

a-hayvanlar b-bitkiler c-mikroskobik canlılar d-mantarlar

15) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalı bir hayvandır?

a-midye b-karınca c-sinek d- balina

16) Aşağıdakilerden hangisi mantarların özelliklerinden değildir?

a-Şapkalı-küf-maya gibi çeşitleri vardır b-Bazıları yararlı bazıları zararlı bazıları faydalıdır

c-Kendi besinlerini kendi yaparlar d- Yaprakları yoktur

17) Hangisi mikroskobik canlıların özelliklerinden değildir?

a-Yaşamlarını sürdürdüğü her yerde yaşayabilirler b- Gözle görülmezler

c-Bakteri-virüs-amip gibi çeşitleri vardır d- Hiç birisi faydalı değildir

18) Besinleri mikroskobik canlılardan korumak için uygulanan yöntemlerden olmayan hangisidir?

a- büzdürme b-dondurma c-tuzlama c- konserve yapma

19) Aşağıdaki besin zincirinden hangisi yanlıştır?

a-)ot→koyun→insan b-) sinek→kurbağa→solucan

c-bitki yaprağı→salyangoz→kuş d-karides→balık→fok

20) Omurgalı hayvanların en gelişmişi hangisidir?

a-sürüngenler b-memeliler c-balıklar d-kuşlar

21)Balina ,fok ve yunusun ortak özelliği nedir?

a-balık grubundadır b- Vücutları kıllarla kaplıdır

c-deniz memelileridir d-hayvanlarla beslenmezler

22) Hayvan ve yavrusu eşleştirmesinde yanlış olan hangisidir?

a-keçi-oğlak b-inek-buzağı c-tavuk-horoz d-eşek-sıpa

23) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hepçil bir hayvandır?

a-fil b-köpek c-aslan d-koyun

24) Aşağıdakilerden hangisi uçamayan kuşlardan birisi değildir?

a- deve kuşu b-güvercin c-penguen d- tavuk

25) Tehlike anında çevresindeki araziye göre renk değiştiren hayvan hangisidir?

a-penguen b-timsah c-bukalemun d-pelikan

HER SORU 4 PUANDIR.

Reklamlar
Bu yazı Coğrafya Yazılıları, Lise 3 Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s