>4.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri

>

4.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri-1

Bu Test 50 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır Başarılar.


1. 2 basamaklı 3 sayının toplamı 208 dir. En küçük sayı kaçtır.

A)98

B)99

C)10

D)11


2. Boyu, eninin iki katı olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın

çevresinin uzunluğu 54 m ise, boyu kaç metredir?

A)6

B)9

C)12

D)18

3. 56509 sayısında “5” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?

A)15

B)10

C)5500

D)50500


4. Çifti 200 000 lira olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile

tanesi 24 000 liraya kaç silgi alınır?

A)10

B)15

C)100

D)250


5. Üç basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç

eder?

A)200

B)769

C)999

D)1099


6. Düzinesi 48 000 TL olan kaplıklardan 3 tane alırsak kaç lira

öderiz?

A)12000

B)14000

C)16000

D)18000


7. Saat 7.35 te Ankara’dan hareket eden uçak saat 8.30 da

İstanbul’a varıyor.Yolculuk kaç dakika sürüyor?

A)55

B)65

C)95

D)105


8. 12342 sayısının onlar basamağını 2 , yüzler basamağını

3 eksiltirsek sayımız kaç eksilir?

A)330

B)320

C)230

D)223

9. Çözümlenişi 4 onbinlik, 5 yüzlük ve 6 birlik olan sayı kaçtır?

A)45600

B)40560

C)40506

D)40056


10. Bir havuzabiri dakikda 30 diğeri 20 litre su akıtıyor. Alttan bir

boru da dakikada 35 litre suyu tahliye ediyor. 3 boru beraber

açıkken havuz 3 saatte doluyor. Havuz kaç litreliktir?

A)2700

B)9000

C)3000

D)6300


11. Ali’nin bir adımı 50 cm dir. Boyu, eninin 3 katı olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresinin uzunluğu Ali’nin adımlarıyla 240 adımdır. Arsanın boyu kaç metredir?

A)35

B)40

C)45

D)50


12. “346

rakamlarının sayı değeri toplamı kaçtır?

A)345

B)347

C)12

D)1413. 1 hafta 3 gün kaç saattir?

A)72

B)108

C)120

D)24014. 4, 8, 0, 5 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen dört

basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A)8045

B)8054

C)8450

D)854015. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayı ile,

rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının

toplamı kaçtır?

A)1089

B)1100

C)1099

D)100916. Anne ile oğlounun yaşları toplamı48 dir.Annenin yaşı oğlunun

yaşının 7 katı olduğuna göre oğlu kaç yaşındadır?

A)8

B)6

C)42

D)1217. 1/2 + 3/2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)2

B) 3tam2/3

C)9tam2/9

D)9tam2/318. Gülcan 11 yaşındadır.Annesinin yaşı Gülcan’ın yaşının 3

katından 6 eksiktir. Gülcan ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?

A)38

B)27

C)41

D)5019. 2 saatin üzerine 3 çeyrek saat daha eklense kaç dakika olur?

A)195

B)175

C)165

D)13520. Tuğçe’nin kütlesi Özge’nin kütlesinden 7400 g daha

fazladır.İkisinin kütleleri tolamı 60000 g dır.Özge’nin kütlesi

kaç g dır?

A)27400

B)25000

C)26300

D)2800021. Bir çiftlikte bulunan 25 ördek ve 32 tavşanın toplam ayak

sayısı kaçtır?

A)178

B)188

C)190

D)20022. Ayşe 10 yaşındadır.annesi ayşe’nin yaşının 2 katından 10

fazladır. annesi kaç yaşındadır?

A)20

B)30

C)40

D)5023. Günde 2 litre süt kullanan bir aile sütün litresini 50 kuruştan

alıyor. Bu ailenin 4 haftalık süt parasını bulunuz.

A)2

B)56

C)28

D)1424. Yiğit, sepetteki elmaların 3/7ünü annesine, 2/7 sini de arkadaşına

veriyor. Geriye 18 tane elma kaldığına göre, sepette kaç

tane elma vardı?

A)56

B)63

C)69

D)7225. Hangi sayının 2 katının2 eksiği 28 eder?

A)60

B)24

C)15

D)3026. Hangi sayının yarısından 5 çıkarılırsa 12 olur?

A)25

B)28

C)34

D)3627. Hangi sayının 25 fazlasının yarısı 50 eder?

A)25

B)50

C)65

D)7528. 4 ardışık sayının tek toplamı 296 dır. Küçük saytıyı bulunuz.

A)75

B)77

C)69

D)7129. 3,841 ; 3,82 ; 3,8 ; 3,851 ; 3,099 ; 3,9 verilen sayılardan kaç tanesi

3,84 ten büyüktür?

A)1

B)2

C)3

D)430. Sınıfımızda sınıf başkanlığına iki kişi aday oldu.Herkes seçime

katılıp oy kullandı.Emre 14 oy farkla başkan seçildi.

Berk ise 15 oy alarak seçimi kaybetti. Herkes bir oy verdiğine

göre sınıfımızın mevcudu kaçtır?

A)29

B)43

C)28

D)3031. 9 tane çikolata ve 6 tane sakız için 840 000 TL ödenmiştir.3 tane

çikolata ve 2 tane sakız için kaç lira ödenir?

A)560000

B)420000

C)360000

D)28000032. Demet 10, Serkan 12 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları

toplamı kaç olur?

A)26

B)28

C)30

D)2433. Çeyrek ekmek ile bir ekmeğin toplamı ne kadar ekmek

yapar?

A)1 tam 1 çeyrek

B)1 tam 1 yarım

C)2 tam

D)2 tam1 çeyrek34. Bir çuvalda 46 kg mısır vardır. Pazara 3 çuval mısır götüren çiftçi mısırların 106 kg’ını sattı. Geriye kalan mısırlar kaç kilogramdır?

A)32

B)34

C)42

D)3635. 903 009 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden

hangisidir?

A)(9×100 000)+(3×1000)+(9×1)

B) 9×100 000)+(3×100)+(9×10)

C) (9×10 000)+(3×1000)+(9×1)

D) (9×10 000)+(3×100)+(9×10)36. 99 101 sayısına hangi sayı eklenirse altı basamaklı en küçük

doğal sayı elde edilir?

A)999

B)989

C)909

D)89937. Dört kişilik bir ailenin yaşları toplamı 149’dur. Kaç yıl önce dört

kişinin yaşları toplamı 117 idi?

A)7

B)6

C)8

D)538. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir?

A)yedi yüz otuz bir bin üç yüz

B)yedi yüz otuz bir bin otuz

C)yedi yüz otuz bin on üç

D)yedi yüz otuz bin yüz üç39. Biri diğerinin 4 katı olan iki sayıdan büyüğü, küçüğünden 48

fazladır. Büyük sayı kaçtır?

A)16

B)24

C)48

D)6440. 90 kg un her biri 300 gram olan paketlere konuluyor. Kaç

adet 300 gramlık paket yapılmış olur?

A)27

B)30

C)300

D)300041. (24 x 3) – 14

doğal sayı kaçtır?

A)58

B)59

C)68

D)6942. 17 kg vişne 28 kg şeker ile karıştırılarak 15 kavanoz reçel

yapılıyor. Bir kavanozdaki reçel kaç gramdır?

A)2500

B)3000

C)7000

D)1200043. Aşağıdaki toplama işleminin çarpma işlemiyle gösterilişi

hangisidir?

15+15+15+15+15+15+15+15+15

A)15×8

B)15×7

C)7×15

D)9×1544. 16 ton kömürün önce 7800 kilogramı, sonra 6200 kilogramı

satıldı. Geriye kaç ton kaldı?

A)200

B)20

C)2

D)145. 3, 4, 0, 7 rakamlarından oluşan(dört basamaklı)en küçük tek doğal sayı hangisidir?

A)4307

B)3047

C)7043

D)734046. Aşağıdakilerden hangisi 1750 cm ‘ye eşittir?

A)1m75cm

B)1m750cm

C)17m 50cm

D)175m47. Dedem Cumhuriyetin ilanında 3 yaşindaymış.Acaba yaşasaydı

2020 yılında kaç yaşında olurdu?

A)98

B)99

C)100

D)10148. 750 YTL’nin önce 250 YTL’si ,sonra geriye kalanın yarısının 100

fazlası harcandı. Geriye kaç YTL kaldı?

A)50

B)150

C)250

D)35049. Boşken ağırlığı 1 ton gelen bir arabaya ağırlıkları eşit 4 kişi

binince arabanın ağırlığı 1280 kg oluyor. Arabaya binen bir

kişinin ağırlığı kaç kg’dir?

A)55

B)60

C)65

D)70

50. İki sayının toplamı 245, farkı 115 ise, büyük sayı kaçtır?

A)145

B)180

C)190

D)225
CEVAP ANAHTARI

1) CevapC 2) CevapD 3) CevapD 4) CevapD 5) CevapD

6) CevapA 7) CevapA 8) CevapB 9) CevapC 10) CevapA

11) CevapC 12) CevapC 13) CevapD 14) CevapD 15) CevapA

16) CevapB 17) CevapC 18) CevapA 19) CevapC 20) CevapC

21) CevapA 22) CevapB 23) CevapD 24) CevapB 25) CevapC

26) CevapC 27) CevapD 28) CevapD 29) CevapC 30) CevapA

31) CevapD 32) CevapC 33) CevapA 34) CevapA 35) CevapA

36) CevapD 37) CevapC 38) CevapC 39) CevapD 40) CevapC

41) CevapA 42) CevapB 43) CevapD 44) CevapC 45) CevapB

46) CevapC 47) CevapC 48) CevapB 49) CevapD 50) CevapB

HATALI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ SORUYU LÜTFEN BİLDİRİNİZ !!!

BAŞARILAR…
Bu yazı 4.Sınıf, 4.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri, dört işlem, matematik, Problemler içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to >4.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri

  1. Anonymous dedi ki:

    >ben barbie neden kaç alındığı söylenmiyor.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s