>İlgi Zamirleri ve Sıfat Cümlecikleri,Relative Pronouns and Relative Clauses

>

Sıfat cümlecikleri isimleri ve cümleleri nitelendirir, ilgi zamirleri ile kurulurlar. Bu nedenle, ilgi zamirleri ile sıfat cümlecikleri birlikte incelenmelidir. Sıfat cümleciği, cümleye ekstra enformasyon katar ve iki küçük cümleciği birleştirerek büyük ve komplike bir cümle meydana getirir.

Sıfat cümleciklerine başka adlar da verilir. Mesela:

restrictive = kısıtlayıcı veya nonrestrictive = kısıtlayıcı olmayan,

defining = tanımlayıcı veya non-defining = tanımlayıcı olmayan,

essential = asli (zaruri) olan veya nonessential = asli (zaruri) olmayan,

integrated = bütünleşik veya supplementary = ekleyici olan

2-İlgi zamirleri

İlgi zamiri, büyük bir cümle içindeki sıfat cümleciğini niteler. Bazen bağlaç görevi de yapar ama, bağlaçtan farklı olarak ismin de yerini alır. İlgi zamirleri aşağıdaki gibidir:

Who, whom, whose, which, that, whatever, whoever, whichever, whomever, . önemli ilgi zamirleridir ve İngilizce’de sık kullanılırlar.

3- Hangi İlgi Zamirini Nerede Kullanacağız?

a) İnsanlardan bahsederken kullanılan ilgi zamirleri:

Who, Whom, Whoever, Whomever

Bu ilgi zamirleri özne (subject) halindeyken:

Ayrıca,

What, when, where,why

Who, Whoever

Whom, Whomever

Kullanılır.

b) Bir yerden, şeyden, veya fikirden bahsederken kullanılan ilgi zamirleri:

Which, That

Verilen bilgi ana cümleciğin anlaşılması için kritik derecede önemliyse:

That” en çok kullanılan ilgi zamiridir. Çünkü hem insanlar hem cansızlar ve hayvanlar için kullanılır. Başka bir deyimle, hem “who” hem de “which” yerine kullanılabilir.

Bu ilgi zamirinin çok kez cümlede ihmal edildiğini görürüz. Acaba ne zaman that kullanmaktan vazgeçebiliriz?

Genel Kural

Dikkat!

all, any, only, it is(was), nobody, no one, somebody, someone, much, little, everything

Örnek:

All that I know is he is a hero. = Bütün bildiğim onun bir kahraman olduğudur.

It is the rain that damages the crop. = Ürüne zarar veren yağmurdur.

It was my friends that saved me from an fatal accident = Beni ölümcül kazadan kurtaranlar arkadaşlarımdı.

He is the only employee that the boss likes = O, patronun sevdiği tek elemandır.

Somebody (=Someone) that pleases him will be rewarded by him = Onu memnun eden birisi onun tarafından ödüllendirilecektir.

I wouldn’t forgive any mistake that he makes = Onun yaptığı hiçbir hatayı affetmem.

There isn’t much that you can do to correct this situation = Bu durumu düzeltmek için yapabileceğin fazla birşey yok.

I will communicate you everything that I learn = Öğrendiğim herşeyi sana ileteceğim.

I like no one (=nobody) that doesn’t have the feeling of patriotism = Vatanperverlik duygusuna sahip olmayan hiçkimseyi sevmem.

What is it that you’re looking for? = Aradığın nedir?

İs there anything that bothers you? = Seni rahatsız eden bir şey var mı?

Is it all that you ask of me? = Benden bütün istediğin bu mu?

Not 1: That ve which arasında kesin bir ayrım yapmak kolay değildir. Ancak, which’in daha resmi olduğu ve yazı dilinde yeğlenmesi gerektiği kabul edilir.

He is the greatest gentleman that I’ve ever come across. = Karşılaştığım en büyük centilmendir.

It is the best results that count = Önemli olan en iyi sonuçlardır.

I have signed the best contract that I’ve ever signed = Bu imzaladığım mukavelelerin en iyisiydi.
c) Whom

Whom” özne değil nesnedir. Resmi (=Formal) bir ifadedir ve sadece yazılı İngilizce’de kullanılır.

Örnek:

Everybody needs someone whom he or she can trust = Herkesin güvenebileceği birisine ihtiyacı vardır.

The rich man didn’t want to know the poor people whom he gave money = Zengin adam para verdiği fakirleri tanımak istemedi.

d) Whose

Possessive = iyelik zamiridir. Canlı ve cansızlara ait mülkiyet durumunu bildirir.

whose“dan önce ve sonra bir isim(noun) olmalıdır. Sonrasında bir zamir veya başka bir kelime gelemez. Sonrasında gelen ismin önünde the = belirlilik artikeli olamaz.

Örnek:

This is the writer whose novel we’ve read many times. = O, romanını defalarca okuduğumuz yazardır.

We feed the animals, whose milk feed us = Biz, sütü bizi besleyen hayvanları besleriz.

e) Birden fazla yer, eşya, fikir veya insana refere edildiğinde aşağıdaki ilgi zamirlerini kullanırız: Whatever, Whichever, whoever, whomever,wherever

Örnek:

Whatever you say I won’t listen to you. = Ne söylersen söyle seni dinlemeyeceğim.

Whoever respects me I’ll respect him(her) too. = Beni sayanı ben de sayarım.

There are many kinds of sweaters in shop. Choose whichever suit you = Dükkanda çok çeşitli kazak var. Sana uyanları seç.

The students whomever the teacher gave good grades became so happy. = Öğretmenin iyi notlar verdiği öğrenciler çok mutlu oldu.

Wherever you go, I will find you = Nereye gidersen git, seni bulacağım.

Wherever multinational companies go, the international banks follow them = Çok uluslu şirketler nereye giderlerse, uluslararası bankalar onları izler.

f) Aşağıdaki zamirler bir grup içinde bazılarını tanımlarken kullanılır:

Of whom (canlılar için)

Of which

Nine empoloyees work in the company, of whom three are women. = Şirkette, üçü bayan olan dokuz eleman çalışır.

There are fifty houses on this street, of which seven belong to the same proprieter = Bu caddede yedi tanesi ayni mülk sahibine ait olan elli tane ev var.

Dikkat : İlgi zamirini izleyen sözler bir cümleciktir ve öncesindeki ismi niteler. Türkçe’ye tercüme yaparken, iki dil arasındaki yapısal fark nedeniyle, bu cümleciği isimden (noun) önce söylemek veya yazmak gerekir.

Örnek:

The contract (noun) which (ilgi zamiri) they signed. = Onların imzaladığı(aktettiği) kontrat.

The students who passed the exam. = Sınavı geçen talebeler

The woman that I love. = Sevdiğim kadın.

A life which is wasted. = Harcanan bir hayat.

4- Sıfat cümleciklerinin Tasnifi

Defining clauses = Tanımlayıcı cümlecikler ve

Non-defining clauses = Tanımlayıcı olmayan cümlecikler

olarak ikiye ayrılır. Sıfat cümleciklerinin büyük çoğunluğu tanımlayıcı cümleciklerden oluşur.

a) Tanımlayıcı Sıfat Cümlecikleri = Defining Clauses

Bu türde, sıfat cümlecikleri ifade edilmek istenen fikrin vazgeçilmez birer parçasıdır. Şayet cümleden çıkarılırsa, cümlenin geri kalan bölümü o fikri, görüşü tam olarak yansıtamaz.

Mesela,

The girl is coming to the party. = Kız partiye geliyor. (Ama hangi kız?)

The girl who (that) wrote this article is coming to the party. = Bu makaleyi yazan kız partiye geliyor.

Son cümledeki “who (that) wrote this article = Bu makaldeyi yazan” bölüm ihmal edilemez. Çünkü, cümlenin bu parçası olmadan partiye gelen kızı tanımlamak olanaksızdır.

Örnekler:

I know a boy who (that) eats soil. = Toprak yiyen bir çocuk bilirim(biliyorum).

The book which you were looking for was under the table. = Aradığınız kitap masanın altındaydı.

We are looking for someone whom we can trust. = Güvenebileceğimiz bir insan arıyoruz.

The book which you lent me is very interesting. = Bana ödünç verdiğin kitap çok ilginç.

The impression that I’ve got was all positive. = Elde ettiğim izlenim çok olumluydu.

The gentleman who gave you advises works free lance. = Sana öğütler veren bay serbest çalışır.

The woman whose son is a celebrity actor, is my neighbour. = Oğlu meşhur bir aktör olan kadın komşumdur.

(cansızlar ve hayvanlar için ) Kullanılır.

Örnek: The article he wrote was the best that was ever written = Yazdığı makale yazılanların en iyisiydi.

Not 2: “That” üstünlük bildiren kelimelerle birlikte kullanılır. Bu bir gramer zorunluluğudur.

Örnek:

Aşağıdaki sözcüklerin geçtiği cümlelerde “that” atılamaz: :Şayet cümle “that” olmadan kulağa daha iyi, daha ahenkli geliyorsa, cümleyi daha net daha anlaşılır hale getirdiği takdirde “that” den vazgeçilir.

That

Nesne (object) olduklarında:

Bu yazı ingilizce ders anlatımı, ingilizce konu anlatımı, Relative Pronouns and Relative Clauses, İlgi Zamirleri ve Sıfat Cümlecikleri içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s